Hur man bokar tolk

Om du har e-legitimation gå in på: tolkbokning.skane.se, där ser du även alla dina bokningar, vilken tolk som kommer och vem som bokat åt dig.

Du kan även beställa på Mina Vårdkontakter och har du frågar kan du maila: tolkcentralen@skane.se

Uppgifter att lämna vid beställning

  1. Vad heter personen som behöver tolk?
  2. Vilken tolkmetod behövs, teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).
  3. Vilket datum och vilken tid behöver du tolk? Start- och sluttid.
  4. Vad är det som ska tolkas? Exempel, läkarbesök, fotbollsträning, bröllop.
  5. Vad heter platsen där du behöver tolk?
  6. Vad är det för adress till platsen? Gata, ingång, våningsplan.
  7. Vem ska du träffa? Exempel: läkaren namn
  8. Var vill du träffa tolken? Exempel, vid ingången, vid receptionen.
  9. Finns det något material som tolken kan få för att förbereda tolkningen. Exempel: mötets dagordning, psalmer som ska läsas, sångtexter.
  10. Vem kan vi kontakta om vi behöver mer information?