För Yrkesverksamma

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Faktablad som vänder sig till arbetsgivare om stöd till tolkkostnader