Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från hörselvärlden
 • Hörselblad 3 2023
  Datum: <time datetime="2023-09-15">15 september 2023</time>

  Hörselblad 3 2023

  Hej Hörselvänner! På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök...

 • TSS Helg den 11-12 Nov
  Datum: <time datetime="2023-09-10">10 september 2023</time>

  TSS Helg den 11-12 Nov

  https://hrf.se/skane/kalender/tss-helg-2023/

 • Intressepolitiska projekt – Lägesrapport
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

  Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

  HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn-...

 • Nytt Hörselblad från Skåne med information
  Datum: <time datetime="2023-06-17">17 juni 2023</time>

  Nytt Hörselblad från Skåne med information

  Hej Hörselvänner! På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök...

 • Vid mötet med politiker och tjänstemän
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

  Vid mötet med politiker och tjänstemän

  Checklista för den Syn- och Hörselsmarta kommunen ▪ Syn- och hörselinstruktörer▪ Äldrepedagoger▪ Fast omsorgskontakt (från 1 juli 2022)▪ Tillgänglighetssamordnare▪ Syn- och hörselombud▪ Syn- och hörselpedagoger i skolorna▪ Syn- och hörselklasser ▪ God ljus- och ljudmiljö...

 • Intressepolitiska projekt
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-01-10">10 januari 2023</time>

  Intressepolitiska projekt

  HRF Skåne samverkar med SRF Skåne i två intressepolitiska projekt, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne. De två projekten är sammanlänkade på så vis att många skånska kommuner tappat...

 • TSS Helg 12-13 nov
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-08-23">23 augusti 2022</time>

  TSS Helg 12-13 nov

  Till inbjudan och anmälningsblanketter

 • Intressepolitiskt projekt
  Datum: <time datetime="2022-04-12">12 april 2022</time>

  Intressepolitiskt projekt

  Den Hörselsmarta kommunen Distriktet har beviljats medel från regionen till projektet Den Hörselsmarta kommunen som bygger vidare på Kommunala Hörsellyftet som vi drev 2019 – 2021 med målet att på sikt förbättra hörselservicen för äldre...

 • Syn- och hörsellyftet 2021, nutid och framtid
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-06-08">8 juni 2021</time>

  Syn- och hörsellyftet 2021, nutid och framtid

  Sammanfattning av projektet På ett tidigt stadium, och genom information från Syn- och hörselinstruktörs­föreningen i Sverige (SHIF-S) och Synskadades distrikt (SRF Skåne), förstod vi att Skånes 33 kommuner nästan helt saknade syn- och hörselinstruktörer. (Ängel­holms...