Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från hörselvärlden
 • Tillgängliga kommuner?
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-08">8 april 2024</time>

  Tillgängliga kommuner?

  Kommunstyrelsen och politiker och representanter i funktionshinderrådet/motsvarande i Skånes 33 kommuner har fått information om vad vi menar med att en kommun är syn- och hörselsmart. De är ombedda att ge exempel som visar att...

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-04">4 april 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9-10 september 2024 och den 18-20 september 2024. I vårt nätverk ingår...

 • HÖRSELBLADET 1/24
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-03-04">4 mars 2024</time>

  HÖRSELBLADET 1/24

  I detta blad kan ni bland annat läsa om regionens inflytanderåd och om aktuellt kring vår utbildning i syn- och hörselomsorg. Vi önskar er en intressant läsning och är tacksamma för all hjälp att sprida...

 • Om teleslingor
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-12-20">20 december 2023</time>

  Om teleslingor

  Det planeras för ett nytt kommunhus i Hörbo. Byggnadsnämndens ordförande Oskar Ingeslinga är på plats liksom hörselföreningen med Siv Kämpe i spetsen. Läs mer om detta möte (auris 6/23) En julbetraktelse från Hörbo

 • Hörselbladet 4/23
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-12-12">12 december 2023</time>

  Hörselbladet 4/23

  I Hörselbladen får du information om sådant som händer i distriktet. Rapportera gärna om någon viktig aktivitet i er förening. I detta julnummer kan ni bland annat läsa om mobilkurser i HRF Malmö, studiebesök på...

 • Lägesrapport i december 2023
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-12-12">12 december 2023</time>

  Lägesrapport i december 2023

  HRF Skåne arbetar med två angelägna projekt med målet att förbättra syn- och hörselstödet i kommunerna. I bägge projekten samverkar vi med hörselföreningarna och andra intresseföreningar liksom med SRF Skåne och Region Skåne. Tillsammans blir...

 • Hörselblad 3 2023
  Datum: <time datetime="2023-09-15">15 september 2023</time>

  Hörselblad 3 2023

  Hej Hörselvänner! På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök...

 • TSS Helg den 11-12 Nov
  Datum: <time datetime="2023-09-10">10 september 2023</time>

  TSS Helg den 11-12 Nov

  https://hrf.se/skane/kalender/tss-helg-2023/

 • Intressepolitiska projekt – Lägesrapport
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

  Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

  HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn-...

 • Nytt Hörselblad från Skåne med information
  Datum: <time datetime="2023-06-17">17 juni 2023</time>

  Nytt Hörselblad från Skåne med information

  Hej Hörselvänner! På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök...