Tinnitusgruppen

Tinnitusgruppen är en intressegrupp inom Hörselskadadas distrikt i Östergötland och vänder sig till dig med tinnitus.

Vart tog tystnaden vägen?

Tinnitusgruppens verksamhet

I intressegruppens verksamhetsplan ingår bland annat att i Östergötland:

 • informera om tinnitus,
 • genomföra kursen ”Självhjälpsbehandling av tinnitus”.

Information om tinnitus

Intressegruppens ledamöter har möjlighet att informera om tinnitus på olika platser i Östergötland.

Leva med tinnitus

Presentation av självhjälpsbehandling av tinnitus

Presentation av HRF Östergötland och info om tinnitus

Kursen ”Självhjälpsbehandling av tinnitus”

Kursens omfattning

Kursen ”Självhjälpsutbildning av tinnitus” omfattar 7 träffar varav de 2 sista träffarna är återträffar. Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar inklusive paus.

Kursaterial

Som kursmaterial används boken ”Leva med tinnitus” och Tinnitusgruppens arbetsmaterial.

Kursboken är utgiven av förlaget Natur & Kultur (ISBN 978-91-27-13216-0) och författare är Vendela Zetterqvist, Gerhard Andersson och Viktor Kaldo.

HRF medlemmar kan köpa boken till ett reducerat pris på HRFs webbshop www.hrf.se .

Författarna skriver i bokens inledning att ”Den har boken är tillägnad dig som lider av tinnitus, med en förhoppning om att du ska kunna få ett bättre liv.”

Gerhard Andersson är professor i psykologi på Linköpings Universitet och samarbetar Region Östergötlands hörselvård. HRFs Tinnitusgrupp anlitar Gerhard på föreläsningar.

I boken ingår kursbokens arbetsark och ljudfiler i pdf- respektive mp3-format.

Kursboken kan även användas vid självstudier.

Tid och plats

Tinnitusgruppen planerar en kurs på våren och en kurs på hösten. Om det finns ett tillräckligt stort intresse, kan flera kurser arrangeras på olika orter.

Kurserna kommer att genomföras på den ort eller de orter, där vi har flest anmälningar.

Kontakt

Vid frågor om tinnitus, informationsträffar och kurser, kontakta distriktets ordförande och tinnitusgruppens samordnare Bo-Göran Ahl på telefon 070-5717887 eller på e-postadress bo-goran.ahl@bgahl.se

HRF:s officiella tinnitussiffra

Cirka 20 procent av befolkningen har tinnitus i någon grad. Andelen som har svåra besvär av tinnitus är 2-3 procent.

HRF:s officiella tinnitussiffror är hämtade ur Nationella Folkenkäten som genomförs av Folkhälsomyndigheten och är baserade på ett snitt på fem år (2012-2016) vilket ger ökad statistisk säkerhet.

Vad är tinnitus?

Tinnitus är latin och betyder klingande, ringande klirr eller skrammel.

Den som har tinnitus upplever sannolikt ett ljud i öronen eller huvudet som besvärar. Tinnitus är upplevelsen av ett ljud som inte kommer från någon yttre ljudkälla. Det brukar beskrivas som ett ringande, susande, tjutande, visslande, brummande eller pulserande ljud. Nästan alla vuxna har något gång hört ett tillfälligt ringande ljud i öronen, men för att ljud ska klassas som tinnitus måste det höras väldigt ofta eller hela tiden.

Tinnitusen kan uppfattas som störande i många situationer – i tystnad, vid restaurangbesök, vid samtal i grupp eller i bilen. Vissa är så besvärade av ljudet att de inte längre upplever samma glädje när de gör sådant som de tidigare uppskattade. Andra känner en oro kring sin tinnitus och frågar sig om det kommer att bli värre – eller om den är ett tecken på att något är alvarligt fel.

Har du tinnitus är du inte ensam!
Av Sveriges befolkning har mellan 10 – 20 procent har tinnitus och 1 – 3 procent besväras mycket av tinnitusljudet. Fyra av fem med tinnitus har även en hörselnedsättning. Tinnitus är i mångt och mycket en gåta för forskningen. Tinnitus är ett symtom och inte en sjukdom. Symtomet uppkommer som regel i samband med att hen har fått en skada på hörselsystemet.

Tinnitus är inte bara en följd av att ha lyssnat på hög musik. Orsakerna är många, tinnitus kan bland annat bero på hörselnedsättning, buller, biverkningar av läkemedel, sjukdomar, virusinfektioner, fysiska skador, muskelspänningar, felaktigt bett, vaskulära tillstånd, stress och depression.

Det finns 10 sätt att lindra tinnitus genom att slappna av, undvik inte vardagsljud, kartlägg din tinnitus, förbättra din hörselsituation, var aktiv utan stress, ta hand om kroppen, sov regelbundet, tala med andra som har tinnitus (t.ex. HRFs Östergötlands tinnitusgrupp), tala med anhöriga samt att se möjligheterna (intressegruppens planerade självhjälpsutbildning).

Mer information om tinnitus finns på riksförbundets webb:

Region Östergötlands tips till dig som upplever tinnitus

Mer information:
http://www.1177.se/ostergotland/fakta-och-rad/sjukdomar/tinnitus/

Appar med behagligt bakgrundsljud:

 • Resound tinnitus relief
 • Beltone tinnitus calmer
 • Oticon tinnitus
 • Phonak tinnitus

Övrigt:

Har frågor om tinnitus är du välkommen att kontakta undertecknad på e-postadress bo-goran.ahl@bgahl.se

Bo-Göran Ahl
Samordnare för intressegruppen Tinnitus.

 • Medlemsbladet Östergyllen

  Medlemsbladet Östergyllen

  I distriktets medlemsblad Östergyllen kan du läsa intressanta artiklar och aktuell information både från distriktet och föreningarna.

 • CI-gruppen

  CI-gruppen

  Har du cochlea-implantat? Läs med om CI-gruppens verksamhet här!