Lite historik

I Östergötland fanns i slutet av 1950-talet tre lokalföreningar av Hörselfrämjandet: Linköping, Motala och Norrköping. Under hösten 1959 tog Linköpings-
föreningen initiativet till att bilda en länsförening. Övriga föreningar uppmanades ansluta sig vartefter de bildades. Det kom att bli ett samarbete där man anordnade resor tillsammans och inbjöd varandra till sina respektive samkväm. Den 17 mars 1960 ägde länsföreningens första årsmöte rum.

Idag är distriktet ett av 22 distrikt inom Hörselskadades Riksförbund (HRF) och vi har omkring 1 500 medlemmar. Fem föreningar finns i Östergötland: Linköping, Östra Östergötland, Västra Östergötland, Kinda, och Åtvidaberg.

  • Medlemsbladet Östergyllen

    Medlemsbladet Östergyllen

    I distriktets medlemsblad Östergyllen kan du läsa intressanta artiklar och aktuell information både från distriktet och föreningarna.

  • Tolkcentralen

    Tolkcentralen

    Du som är hörselskadad eller döv kan beställa skrivtolk eller teckenspråkstolk hos Region Östergötland.