Föräldragruppen

Det är viktigt att familjer med hörselskadade barn får träffa andra i samma situation. HRF medverkar till att stimulera utbyte genom att arrangera träffar med olika innehåll. Bistår även med ekonomisk hjälp för barns lägervistelse. Kontakta: gunnjoha0@gmail.com

  • Medlemsbladet Östergyllen

    Medlemsbladet Östergyllen

    I distriktets medlemsblad Östergyllen kan du läsa intressanta artiklar och aktuell information både från distriktet och föreningarna.

  • CI-gruppen

    CI-gruppen

    Har du cochlea-implantat? Läs med om CI-gruppens verksamhet här!