Intressegruppen för CI och Vuxendöva

En grupp för dig som har CI eller är vuxendöv, och dina anhöriga.

Cockleaimplantat (CI) / Vuxendövgruppen (VXD) är en grupp för dig som har CI, BAHA eller som är gravt hörselskadad/vuxendöv

Vi vill få kontakt med dig som har CI eller BAHA men även dig som har frågor eller funderingar om ev operation. Du som är anhörig är också välkommen med funderingar och frågor.

Viktiga frågor kan vara:

  • Förståelse
  • Nyfikenhet
  • Veta mer Samtal
  • Samhörighet
  • Teknikfrågor

Intressegruppen gäller även dig som är gravt hörselskadad eller vuxendöv, eftersom det är viktigt att få träffas och umgås på samma villkor (t ex med tolkade träffar där det finns skriv-, teckenspråks- eller TSS-tolkning efter behov). Som vuxendöv har man ofta varit hörande många år och har därför vanligen svenska (eller annat talat) språk som grund, vilket gör att Tecken Som Stöd (TSS) och skrivtolkning vara extra intressanta verktyg som ger möjlighet att delta i sociala sammanhang..

Det kommer att anordnas träffar om intresse finns, kanske först i smågrupper, men även för hela distriktet.

På träffarna fikar vi ofta tillsammans, samtalar om det som är aktuellt, och ibland kanske någon kommer och föreläser.

Det finns teleslinga och skrivtolk när vi träffas. (Vilket brukar beställas gemensamt).

Tala gärna om vad du är intresserad av och skulle vilja ta upp på en träff.

Min vission som ansvarig för CI/Vuxendöva är i första hand att medlemmar och övriga som har problem vänder sig till mig och via dialog samtalar om hur vi går vidare.

Citat: Berit Bartha, Östergyllen 3/2020.

Tag gärna kontakt med mig
E-post: berit.bartha@gmail.com
Mobiltelefon 073-370 78 10

  • Medlemsbladet Östergyllen

    Medlemsbladet Östergyllen

    I distriktets medlemsblad Östergyllen kan du läsa intressanta artiklar och aktuell information både från distriktet och föreningarna.