Om oss

Till HRF Östergötlands distrikt hör idag fem föreningar; Kinda, Linköping, Västra Östergötland, Östra Östergötland och Åtvidaberg. Östergötland består av fler kommuner än så och tillhör du en av de kommuner som inte har en egen förening är du välkommen till någon av de andra föreningarna. All verksamhet är öppen för alla medlemmar i distriktet och är du ännu inte medlem är du välkommen att prova på!

Foto: S. Ahlström
Foto: S. Ahlström

Aktuellt program för distriktet finns i menyn Kalender och i menyn Nyheter finns lite mer information om de olika aktiviteterna.

Du som är anhörig är också mycket välkommen! Distriktet anordnar träffar och föreläsningar för de olika intressegrupperna och du som medlem har stor möjlighet att påverka innehållet. Kontakta oss gärna med önskemål! Kontaktuppgifter finns i menyn Kontakt.

I vår medlemstidning Östergyllen finns information och aktuellt program för de olika föreningarna.

HRF Östergötland är även medlem i Funktionsrätt Östergötland.

Alla är välkomna att vara med på HRFs aktiviteter. Målsättningen är att alla aktiviteter ska vara så tillgängliga som möjligt med t-slinga och skrivtolkning.

  • Medlemsbladet Östergyllen

    Medlemsbladet Östergyllen

    I distriktets medlemsblad Östergyllen kan du läsa intressanta artiklar och aktuell information både från distriktet och föreningarna.