HRF Östergötlands möten

På denna sida finns information om HRF Östergötlands möten.

Möten under corona-perioden

Nu under coronaperioden håller vi oss fortlöpande uppdaterade om myndigheternas riktlinjer och anpassar vår verksamhet efter de rekommendationer som ges. För tillfället innebär det att mycket av vår verksamhet har fått ske digitalt. Bland annat har våra styrelsemöten, årsmöte och teckenspråks- och TSS-kurser alla fått flytta online. Även på digitala möten använder vi oss av skrivtolkning, och vi strävar efter att också dessa digitala möten är tillgängliga för alla. Skype för företag är den applikation som tolkcentralen i Östergötland använder för distansmöten.

Tips på hur vi i HRF Östergötland får distansmöten att fungera