Hörselverksamhetens Brukarråd Fyrbodal

HRF VänerborgTrollhättan deltar i Hörselverkamhetens (Fyrbodal) brukarråd.
Protokoll från möten:

Lokalt brukarråd 220426: Minnesanteckningar: https://hrf.se/app/uploads/sites/112/2022/05/Minnesant-Brukarrad-220426.pdf
Presentation: https://hrf.se/app/uploads/sites/112/2022/05/Lokalt-brukarrad-220426.pdf

Lokalt Brukarråd 211109 Fyrbodal

Lokalt brukarråd 200305 Fyrbodal

Lokalt Brukarråd 191003 Fyrbodal