Funktionshinderrådet (KRF) Vänersborg

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor – KRF

Protokoll 2022-02-09
Protokoll KRF 22-02-09

Protokoll 2021-11-17:
Protokoll KRF 21-11-17

Protokoll 2021-04-04
Protokoll KRF 21-04-14

Protokoll 2021-01-26
Protokoll KRF 210126 (1)

Äldre protokoll finns på nedanstående länk

https://www.vanersborg.se/kommun–politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/kommunala-radet-for-funktionshinderfragor.html