Tolkverksamheten

Vi har texttolkning på våra årsmöten om vi lyckas boka tolk. Tolkar är en bristvara! Till övriga medlemsmöten bokar vi tolk om någon begär det. Eftersom tolkservicen är gratis gör vi gärna det!

Hörselverksamheten vänder sig med sin tolkservice till döva, personer med dövblindhet eller personer med hörselnedsättning.

Vår enhet Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten ger tolkservice dygnet runt, årets alla dagar.

Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren.

 

Tolkbeställningen tolktjänst:

Måndag – torsdag 8:00 – 16:00, fredag 8:00 – 14:30. Övrig tid autosvar. 
0771 – 700 700 (Tal)
0771 – 700 800 (Text)

Tolkbeställningen taltjänst:

0771 – 700 900 (Tal)
0771 – 700 901 (Text)

Gemensamt telefonnummer till samtliga tolkcentraler

0520- 894 67 (tal/text)
0520-894 76 (tal/text)