Revisorer

Om Du vill tala med en revisor, vänd dig till någon som är listad här nedan.

Nils Nilsson
Länsvägen 8
445 45  Hamburgsund
tel.  0525-33315
Mobil
e-post  nils.rutger@telia.com

Eivor Kristensson
Kville Petters Väg
457 43  Fjällbacka
tel.  0525-35164
mobil
e-post  eivor-morgan.kristensson@telia.com

Revisors suppleant:
IngaLill Johansson
Fåglekärr Sörgård 2
455 97  Dingle
tel.  0524-70139
mobil  0705760337
e-post   sniben@telia.com

 

 

 

 

 

 

5