Vy mot fastlandet från Hamburgön

Om oss

Vy mot fastlandet från Hamburgön

 

Välkommen
till vår hemsida där vi vill informera om våra verksamheter.

Hörselskadades förening i Tanum-Munkedal är en ideell och partipolitisk obunden förening för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen omfattar Tanum och Munkedals kommuner. Föreningen bildades 1988. Föreningen tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är en del av Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna möten och utflykter, till den intressepolitiska att bevaka hörselfrågor i kommuner och regionen samt genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett med tillgängligt och samtalsvänligt samhälle.

Årsavgiften för huvudmedlem är 300 kr och gäller i tolv månader. För familjemedlem och ungdom är årsavgiften 75 kr. Max. avgift per familj 400 kr.

Föreningens målsättning

Hörselskadades förening i Tanum-Munkedals mål är övergripande för föreningens arbete och är detsamma som som för hela förbundet, nämligen att:

HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med följande ändamål:

  • att tillvarata hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden
  • att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation
  • att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap
  • att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen
  • att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss
  • att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna
  • att verka för att förebygga hörselskador
  • att samverka med andra organisationer som arbetar för funktionshindrades intressen, såväl inom som utom landet.

Målsättningarna är antagna av HRF:s kongress.