Hörselverksamheten i Västra Götaland

Hörselverksamheten i Västra Götaland

HÖRSELVERKSAMHETEN – Box 310, 462 24 Vänersborg
Besöksadress: Vänerparken 19, Vänersborg.

 

Hörseldiagnostik och rehabilitering
Telefon: 010-441 49 20 mån-fre 9-12.
Du som har endast texttelefon: 0521-289017
Mån – fre 10 – 12.
Du som har bildtelefon: hdv1.vanersborg@ectalk.se
Mån – fre 10 – 12.

Hörselteamet
Den samlade pedagogiska, sociala, psykologiska och tekniska kompetensen för hörselskadade.
Telefon: 010-441 48 70, mån-fre 8-12 + 13-14:30

Hemsida: www.vgregion.se/hdv

E-post: aterbud.fyrbodal.hdr.hoh@vgregion.se (Denna mejl kan man även skicka meddelande till, läses av flera ggr/dag). Återbud kan också lämnas via SMS till 0700-822739