Styrelse

Följande styrelse valdes av årsmötet den 5 mars 2020

Styrelsen 2020

Ordförande
Doris Meng
Nygatan 5 B,  Lgh 1103
455 61  Dingle
Mobil  073-1826766
e-post  doris.meng@me.com

Kassör
Marianne Schewenius
Stalevägen 74 A
455 34  Munkedal
mobil 070-693 95 24
e-post: marianne.schewenius@telia.com

Sekreterare, materialansvarig
Sture Schewenius
Stalevägen 74 A
455 34  Munkedal
mobil 070-5916400
e-post  sture.schewenius@telia.com

Ledamot
Rolf Hansson
Sommarro 49
457 61  Hällevadsholm
mobil  070-6583035

Ledamot
Vigdis Alveid
Ån 6
457 50  Bullaren
tel.:  0525-53000

Vice ordförande, lotteriansvarig
Kerstin Mannerek
Blåsopp 11
457 61 Hällevadsholm
mobil 070-816 68 83
e-post: k.mannerek@gmail.com

Ledamot, lotteriansvarig
Leif Svensson
Stenehed 10
457 61  Hällevadsholm
mobil  070-6238538
e-post  stenehed@telia.com

Ledamot
John Olof Siversson
Dingvall 35
457 61  Hällevadsholm
tel.:  0524-50712
e-post   jos55@telia.com