Valberedning

Om ni vill kontakta någon i valberedningen vänder ni er till någon av dem som är listade nedan.

Lars-Erik Larsson
Bräcke övre
457 43  Fjällbacka
tel.  0524-70091
mobil   070-5166107,   070-3752791
e-post  lebrecken@gmail.com

Lena Jacobsson
Söttorp 18
458 92  Färgelanda
tel.:  0524-22011
mobil  070-2545789
e-post   sortorp18@tele2.se

Elisabet Öqvist
Klevaskogen 123
455 92  Munkedal
tel.:  0524-71950
mobil  076 230 9375
e-post