Vårdtagare

Personer som tar del av den primära hörselvården listar sig på en mottagning. På den här sidan finns statistik över antalet listade individer inom den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län.

Antalet listade individer

År 2019 fanns det 89 143 listade individer inom den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län. Detta innebär en ökning på 19 888 individer sedan 2017. Som jämförelse kan nämnas att det mellan år 2016 och 2017 skedde en ökning på drygt 4100 individer. Vi saknar för närvarande statistik från år 2018.

 

Hos vilken vårdgivare är flest listade?

Audika är fortsatt den vårdgivare som har den största andelen listade individer hos sig. Under 2019 var 52% av alla listade individer listade hos Audika. Detta är en mindre andel än under 2017 då 62% av alla listade individer var listade hos Audika. I faktiska siffror handlar det om 42 780 personer år 2017 och 46 384 personer år 2019.

Näst flest listade individer år 2019 hade AudioNova. De hade 17% av alla listade individer hos sig. Hörbart är tredje störst med 9% av de listade individerna.

Detta innebär att topp tre ser likadan ut som under 2017. Värt att notera här är att Eartech har växt mycket mellan 2017 och 2019 och har nu 5% av alla listade individer listade hos sig.