Besök

Så många besök sker

Under år 2019 genomfördes 150 995 besök i den primära hörselvården. Det är färre än 2017, men fler än 2016. Som framgår av den förra hörselvårdsrapporten som distriktet gav ut skedde det en rekordstor ökning i antalet besök under 2017. Denna ökning berodde enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen delvis på en volymökning, men även på högre registreringsgrad av de besök som inte ger ersättning. Vi saknar för närvarande statistik från år 2018.

 

Så måna besöker respektive vårdgivare

Audika har haft överlägset flest besök under 2019. Totalt gjordes drygt 65 000 besök hos vårdgivaren under året. Näst flest besök hade AudioNova med knappt 22 000 besök. Den vårdgivare som hade tredje flest besök var Eartech. De hade knappt 17 000 besök under år 2019.