Utprovningar

Så många utprovningar sker

Under år 2019 genomfördes 23 033 grundläggande rehabiliteringsinsatser som ledde till utprovning av hörapparat. Detta är en ökning jämfört med år 2017, då det genomfördes knappt 18 000 rehabiliteringsinsatser som ledde till utprovning av hörapparat. Flest utprovningar skedde på Audikas mottagningar, där drygt 11 000 utprovningar av hörapparater genomfördes.

Andel fritt val

Samtidigt som det totala antalet utprovningar ökar, minskar antalet förskrivna hörapparater från regionens upphandlade sortiment.

Under år 2019 har 94% av de som skaffat hörapparat gjort det genom att köpa hörapparaten genom fritt val. Detta är en ökning från år 2017 då motsvarande siffra var 87%.

Hos de tre vårdgivare med störst andel listade individer, Audika, AudioNova och Hörbart, var andelen förskrivningar genom fritt val 94%, 89% respektive 97%. Hos dessa tre vårdgivare finns 78% av alla listade individer i länet.

Den vårdgivare som förskriver mest genom fritt val är Suavis. Där förskrevs 100% av alla hörapparater genom fritt val. Hos vårdgivaren Hörbart var andelen hörapparater som förskrevs genom fritt val 99%.

Vi saknar för närvarande statistik från år 2018.