Kostnader

Vad kostar den primära hörselrehabiliteringen?

Kostnaderna för den primära hörselrehabiliteringen fortsätter att öka. Under år 2019 uppgick Region Stockholms kostnader för Vårdval primär hörselrehabilitering till drygt 70 miljoner kronor (72 985 536kr). Detta kan jämföras med kostnader på drygt 40 miljoner år 2017. Vi saknar för närvarande statistik från år 2018.

Kostnader för hörapparater

Region Stockholms kostnader för hörapparater som förskrevs genom fritt val uppgick år 2019 till knappt 127 miljoner kronor. Detta innebär en ökning sedan år 2017, då motsvarande kostnad låg på närmare 114 miljoner kronor.