Utomstående organ

Hörselskadades förening i Tanum–Munkedal är representerad i olika organ för människor med funktionshinder, såsom HRF Fyrbodal, Lokala brukarrådet i Hörselvården, Kommunala handikapprådet i Tanum och Kommunala rådet för funktionshindrade i Munkedal samt HSO i våra kommuner.