Hörselskadades Dag 2018

Lördagen 20:e oktober var det Hörselskadades dag i Folkets hus Hällevadsholm dit 60-talet besökande hade hörsammat inbjudan.

 

HRF Tanum – Munkedal.

Föreningens ordf. Gudrun Tobiasson hälsade alla välkomna däribland representant för hörselverksamheten i Vänersborg och syn och hörselinstruktör från Munkedals kommun. Ordföranden gav så en redogörelse om hur viktigt det är att uppmärksamma just denna dag, det hade beställts skrivtolk inför dagen som regionen tillhandahåller, men det är tyvärr stor efterfrågan på sådana och kanske för få anställda skrivtolkar så det kom tyvärr ingen skrivtolk till hörselskadades dag i år.

Sedan tog hörselingenjör Thomas Hansson från Vänersborg till orda, där han redogjorde för och visade vad det kan bero på att man så småningom får hörselproblem och vad det finns för hjälpmedel att tillgå bl.a. olika hörapparater men att det i dag även sker operationer av Cochlea-implantat så att de hjälpbehövande kan få en drägligare vardag. Syn- och hörselinstruktör Elisabeth Öqvist från Munkedal gav sin information om hur hon hjälper bl.a. de med hörapparater att sköta sina hjälpmedel, att byta batterier m.m. samt att få de som fått sina första hörapparater att verkligen ha hjälpmedlen på sig för att vänja sig för det är oftast en lång tillvänjningstid.

Föreningen kunde också erbjuda alla besökande en enkel hörseltest något som också utnyttjades av en del besökande. Efter all information bjöds alla på kaffe, smörgås och kaka därefter var det dags för vinstdragning på lotteriet. De besökande gav sitt utlåtande att det var en mycket lyckad informationsdag.