Hörselskadades Dag 2019

HRF Tanum – Munkedal bjöd lördagen den 12 oktober in till Hörselskadades Dag i Hällevadsholms Folkets Hus

Ett 80-tal personer hade hörsammat inbjudan och de fick ta del av ett mycket intressant program med duktiga föreläsare. Dessutom erbjöds deltagarna ett enkelt hörseltest. Visserligen inte helt jämförbart med testen på Hörselverksamheten, men de som testade sig kunde i alla fall få veta om de borde söka sig till Hörselverksamheten. Hörseltesterna pågick parallellt med den övriga delen av mötet.

Programmet startade med att föreningens ordförande, Gudrun Tobiasson, hälsade de närvarande välkomna och presenterade första föredragshållaren, Petra Andersson, från Hörselverksamheten i Vänersborg. Petra informerade om vad man kan få hjälp med i Vänersborg och att man även har en verkstad som kan åtgärda många fel på hörapparater. Om man tror sig vara i behov av hörapparat måste man för första besöket ha en remiss från vårdcentralen, men för återbesök anmäler man sig direkt till Hörselverksamheten och får då en tid. Vid fel på hörapparaten kan man kontakta verkstaden direkt. Är felet enkelt kan man åka dit och få det åtgärdat omedelbart.

Efter Petra informerade syn- och hörselinstruktören i Munkedals kommun, Elisabeth Öqvist, om vad hon kan hjälpa till med. Tjänsten är inte lagstadgad, och fler och fler kommuner har av ekonomiska skäl dragit in tjänsten. Just nu är tjänsten i Munkedal hotad.

Innan nästa föredragshållare fick ordet bjöd föreningen på smörgås och kaka. Även lotteriförsäljning pågick.

Eivor Johansson från HRFs förbundsstyrelse tog nu till orda med ett föredrag som hon kallat ”Ett liv med full delaktighet”. Hon berättade här om vad man från förbundet gör för att underlätta för oss hörselskadade. Det är till stor utsträckning en fråga om att informera politiker om vad som behövs. Tyvärr tror många politiker att det hjälper med någon som kan teckenspråk, men alla vi som blivit hörselskadade som vuxna är inte hjälpta av teckenspråk. Mycket få kan det. Däremot är det stort behov av skrivtolkar men där råder tyvärr stor brist. Förbundet har även i några år drivit projektet ”slingkollen”. Föreningarna har uppmanats att skaffa utrustning för att kontrollera hörselslingorna i samlingslokaler inom sitt område.

Hörselskadades Dag avslutades med att ordföranden tackade föredragshållarna och överlämnade en blombukett till var och en. Därefter blev det dragning i lotteriet. Hela programmet under Hörselskadades Dag skrivtolkades snabbt och bra av två skrivtolkar. De flesta var nog ense om att dagen bjudit på ett mycket bra program och att skrivtolkarna var utomordentligt skickliga, dessutom fungerar hörselslingan i Hällevadsholms Folkets Hus helt perfekt.