Årsmöte 2019 i HRF Tanum-Munkedal

Årets årsmöte var enligt tradition förlagt till Fjällbacka Service. Dag och tid för mötet var torsdagen den 7 mars kl. 18,00.

 

Årsmötet började med att föreningens ordförande, Gudrun Tobiasson, hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna till årsmötet och förklarade årsmötet öppnat. Därefter hölls en parentation för de under senaste året avlidna medlemmarna. Till årsmötesordförande valdes Ernst Almqvist och som sekreterare Sture Schewenius.

Föreningens ordförande Gudrun Tobiasson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2018. Av den framgick att styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under året och att följande medlemsaktiviteter genomförts: Den 21 maj Vårträff på den fantastiskt vackert belägna hembygdsgården Fiskebo, Hällevadsholm, en bussresa den 20 augusti till Cesarstugan i Östra Tunhem och till Sivans Osthandel i St. Leverne, Hörselskadades Dag den 20 oktober i Folkets Hus Hällevadsholm och slutligen Adventsträffen i Kville bygdegård den 5 december. Vår kassör, Marianne Schewenius, presenterade resultat- och balansräkning. Ekonomin är god! Verksamheten gav under 2018 ett överskott om 6288 kr. Det egna kapitalet uppgår vid årskiftet till 86270 kr. Under året har HRF Tanum-Munkedal varit representerad i i olika organ för människor med funktionshinder såsom HRF Fyrbodal, Lokala Brukarrådet i Hörselverksamheten, KHR i Tanum, KRF i Munkedal samt i HSO i dessa kommuner. Bidrag för verksamheten har erhållits från Tanums och Munkedals kommuner. Vid årets slut hade föreningen 187 medlemmar vilket var en minskning med 5 under året.

Som föreningens ordförande omvaldes Gudrun Tobiasson och som kassör omvaldes Marianne Schewenius. Styrelseledamöterna Birgitta Rundkvist och Sten Johansson hade bett att få avgå. Som ersättare för dessa invaldes Vigdis Alveid och John Olof Siversson. Som ombud till HRF Västra Götalands årsmöte valdes Gudrun Tobiasson och Sture Schewenius, ersättare Kerstin Mannerek, som ombud till HSO Tanums årsmöte valdes Gudrun Tobiasson och Bengt Bäckström och till HSO Munkedals årsmöte valdes Kerstin Mannerek och Leif Svensson. Revisorer och revisorsersättare omvaldes och till valberedningen nyvaldes Lena Jacobsson.

Då årsmötesförhandlingarna var avklarade bjöd föreningen på kaffe med smörgås och kaka. Därefter underhölls vi av Fjällgänget med glada och kända låtar. En höjdpunkt här var en dansuppvisning av Kerstin Mannerek och hennes make Jan Meng Mannerek. Årsmötet avslutades med dragning i lotterier som sålts under kvällen.