Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn- och hörselinstruktörer, tillgänglighetsrådgivare och arbetsmiljöingenjörer. Detta skapar brister i syn- och hörselstödet som i stället borde utgöra en viktig del i kommunernas kärnverksamhet. En del kommuner satsar på att till exempel hyra in konsulter eller att låta vårdpersonal få en timmes hörselutbildning av Audinova. Vi menar att detta är långt ifrån tillräckligt, att det inte säkrar kompetensförsörjningen utan blir dyrare än anställd personal som på heltid arbetar med syn- och hörselstöd. En sådan investering ger sänkta kostnader för hemtjänst och demensvård förutom allmänt bättre hälsa och ett rikare liv för den behövande liksom en avlastning för de anhöriga. Bara vinnare alltså.

Vi hoppas kunna föra tillbaka en del av syn- och hörselkunskapen till kommunerna genom att erbjuda en utbildning till syn- och hörselinstruktör i samverkan med, FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) Skåne och Region Skåne. I förlängningen hoppas vi att detta medför fler heltidstjänster där man arbetar med syn- och hörselstöd både på olika kommunala boenden, inom hemvården och genom uppsökande verksamhet för alla dem som annars hamnar utanför men som ändå har stödbehovet, att man blir den viktiga länken mellan regionernas rehabiliteringsinsatser och den dagliga omsorgen i kommunerna.

Nu har vi kommit så långt att det är klart med utbildare och kostnadsberäkningar. Ett första utbildningstillfälle är planerat till mars 2024 på Sundsgårdens folkhögskola söder om Råå. Under hösten kommer vi att ordna informationsmöten för politiker, tjänstemän och enhetschefer i en del av de kommuner vi ”tror på” och kommer att skicka ut en inbjudan för att locka vård- och omsorgspersonal att söka. Denna utbildning kan även vara en möjlighet för olika tillgänglighetsaktörer att göra sig kända gentemot kommunerna.

Vi tror att en självbärande syn- och hörselinstruktörsutbildning blir en viktig del i kommunernas syn- och hörselarbete och vi är glada över att kunna samverka med Region Skåne i detta. Vi har även kontakt med Audionomutbildningen i Lund för tips och idéer liksom med Skånes kommuner som kanske kan hjälpa oss att nå ut med information både om utbildningen och med sådant vi tycker bör finnas i den syn- och hörselsmarta kommunen.

Under våren har vi haft den bästa dialogen med Malmö stad, Kristianstads kommun och Hässleholms kommun och det är i dessa kommuner vi kommer att ordna informationsmöten under hösten. Möten som också blir en test på kommunernas förmåga att ordna syn- och hörseltillgängliga lokaler. Ytterligare några kommuner kan tillkomma som Lund, Båstad, Bromölla och Ystad där vi har en dialog, eller har haft en sådan.

I Malmö stad arbetar två syninstruktörer, som nu även fått hörselkompetens, i team med tillgänglighetssamordnare och där finns en vilja att bli ännu bättre med syn- och hörselstödet.

Omsorgsnämnden i Kristianstad kommer att arbeta för att det avsätts pengar till syn- och hörselarbete i den kommande budgeten för 2024.

I Hässleholms kommun vill man samtala kring möjligheten att flera kommuner kan dela på syn- och hörselinstruktörstjänster. Kommunen ingår med sex andra kommuner i Skåne Nordost.

Arbetet för den syn- och hörselsmarta kommunen rullar vidare.

Relaterade nyheter

 • Tillgängliga kommuner?
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-08">8 april 2024</time>

  Tillgängliga kommuner?

  Kommunstyrelsen och politiker och representanter i funktionshinderrådet/motsvarande i Skånes 33 kommuner har fått information om vad vi menar med att en kommun är syn- och hörselsmart. De är ombedda att ge exempel som visar att...

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-04">4 april 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9-10 september 2024 och den 18-20 september 2024. I vårt nätverk ingår...

 • HÖRSELBLADET 1/24
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-03-04">4 mars 2024</time>

  HÖRSELBLADET 1/24

  I detta blad kan ni bland annat läsa om regionens inflytanderåd och om aktuellt kring vår utbildning i syn- och hörselomsorg. Vi önskar er en intressant läsning och är tacksamma för all hjälp att sprida...