Datum: <time datetime="2023-06-17">17 juni 2023</time>

Nytt Hörselblad från Skåne med information

Hej Hörselvänner!

På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet.
Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök även vår hemsida, www.hrf.skane, där nyheter publiceras. Kanske är ni intresserade av styrelsearbete eller av att driva aktiviteter. Då får ni gärna höra av er till vår
kanslist Marie Pehrsson, se nedan, så kontaktar hon styrelsen om era önskemål. Det är en stor utmaning att tappa hörseln men tillsammans blir vi starka och kan hjälpa varandra att finna lösningar. Det är viktigt att vi informerar vår omgivning om hur det är att leva med en hörselnedsättning, får dem att ”se” vad det handlar om och hur de kan underlätta.

Den 22 april var det distriktets årsmöte i Ängelholm. På mötet informerade projektledare Mats Borglund om aktuellt i intressepolitiken och om en utbildning till syn- och hörselinstruktör som är på gång i samverkan med syndistriktet och Region Skåne. Maria Wharton Stjärnskog (S) regionpolitiker inom psykiatri, habilitering och hjälpmedel var mötesordförande och informerade om aktuellt under innevarande mandatperiod.

Den 10 – 31 maj lanserades ”Vad sa-loppet”, till förmån för Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade. HRF Lund och HRF Malmö fick framskjutna placeringar. Läs mer på www.vadsaloppet.se

Den nya distriktsstyrelsen hade den 3 – 4 juni en planeringshelg på Åkersbergs stiftsgård iHöör. Det handlade om förutsättningar för verksamheten och planering av densamma för hösten 2023 och 2024. Helgen avslutades med ett styrelsemöte.

Den 26 – 29 juni är det åter dags för den populära TSS-veckan på Sundsgårdens folkhögskola nära trivsamma Råå. Det blir en intensiv och trevlig vecka där man tränar sig på alternativ kommunikation, nästan som teater och ett fantastiskt stöd för oss som hör dåligt, fullt möjligt
för alla att lära sig. Rapport från denna aktivitet kommer längre fram.

Distriktens intressepolitiska projekt fortsätter med möten i kommuner vi hop-
pas kan bli föregångare till förbättrad syn- och hörselomsorg. Just nu i Båstad,
Kristianstad, Malmö stad och Hässleholm. I Kristianstad kommer omsorgs-
nämnden att arbeta för att det avsätts pengar till syn- och hörselarbete i kom-
mande budget. Kanske kan detta möjliggöra för vård- och omsorgspersonal att söka utbildningen till syn- och hörselinstruktör som vi tillsammans med syndistriktet och i samverkan med FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) Skåne och med Region Skåne har som mål att starta på Sundsgårdens folkhögskola i mars 2024.

Distriktet har skickat en inbjudan till en spännande tredagars resa till danska Aerö, en tre mil lång sagoö, söder om Fyn den 29 september till den 1 oktober. På resan kommer det att finnas slinga på bussen och vid de guidade turerna och även skrivtolkar är bokade för att göra resan tillgänglig för alla. Kontakta kansliet om ni är intresserad av denna resa.

Vi vill också informera om möjligheten att söka medel ur våra fonder, en information som också finns att läsa på distriktets hemsida;

Vi vill också informera om möjligheten att söka medel ur våra fonder, en information som också finns att läsa på distriktets hemsida;

Margareta Anderssons Minnesfond
Bidrag för år 2023 kan sökas av äldre hörselskadad till anskaffande av hjälpmedel.

Trelleborg-Vellingefonden
Bidrag för år 2023 kan sökas av hörselskadade skrivna i Trelleborg och Vellinge kommuner att användas till hörselhjälpmedel. Man behöver inte vara medlem i HRF eller ha uppnått en viss ålder.

Gustav och Annie Lindells fond
Bidrag kan sökas för år 2023 av behövande att användas till främjandet av hörselvården inom Svedala kommun.

Ansökan ska vara HRF Skåne tillhanda senast den 15 november 2023 under adress HRFSkåne, Ällingavägen 24, 291 43 Kristianstad
eller e-post skane@hrf.se

Ansökan ska innehålla namn, adress, postadress, födelsedata, vad bidraget ska användas till och hur stort bidrag som sökes. Bidraget beräknas delas ut i slutet av december 2023.

Vår kanslist Marie Pehrsson är på kansliet i Kristianstad tisdagar och torsdagar och arbetar hemifrån Hässleholm på måndagar och på fredagar. Arbetstiden är oftast 9 – 14 och hon är nåbar via mejl, skane@hrf.se eller telefon, 073-501 55 29. Det går bra att tala in ett med delande så återkommer hon vid tillfälle. Telefontiden är mellan 10 – 12.

Slutligen kan ni ta del av ett inlägg, Därför behövs syn- och hörselinstruktörer, se bilaga 1, som vi lämnar till makthavare i olika kommuner och även i andra lämpliga sammanhang. Det är viktigt att informera och påverka längs olika kanaler.
Vid datorn även denna gång;

Mats Borglund
Projektledare HRF Skåne

Relaterade nyheter

 • HÖRSELBLADET 2/24
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-06-12">12 juni 2024</time>

  HÖRSELBLADET 2/24

  I detta blad presenteras bland annat vår nya ordförande Marie-Louise Andersson som bjuder på tankar och visioner för distriktet. Ni får också aktuellt från möten, projekt och andra aktiviteter. Läs bilagan, Hänt i föreningarna, med...

 • Tillgängliga kommuner?
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-08">8 april 2024</time>

  Tillgängliga kommuner?

  Kommunstyrelsen och politiker och representanter i funktionshinderrådet/motsvarande i Skånes 33 kommuner har fått information om vad vi menar med att en kommun är syn- och hörselsmart. De är ombedda att ge exempel som visar att...

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-04">4 april 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9-10 september 2024 och den 18-20 september 2024. I vårt nätverk ingår...