Datum: <time datetime="2023-09-15">15 september 2023</time>

Hörselblad 3 2023

Hej Hörselvänner!

På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor.

Besök även vår webbplats, www.hrf.skane, där nyheter publiceras. Kanske är ni intresserade av styrelsearbete eller av att driva aktiviteter. Då får ni gärna höra av er till vår kanslist Marie Pehrsson, se nedan så kontaktar hon styrelsen om era önskemål. Det är en stor utmaning att tappa hörseln men tillsammans blir vi starka och kan hjälpa varandra att finna lösningar. Det är viktigt att vi informerar vår omgivning om hur det är att leva med en hörselnedsättning, får dem att ”se” vad det handlar om och hur de kan underlätta.

TSS-veckan den 26 – 29 juni på Sundsgårdens folkhögskola nära trivsamma Råå blev åter en intensiv och trevlig vecka. Malin Jakobsson, Anna Lindström och Susanne Duar höll i en nivågrupperad utbildning som passade alla. Veckans utflykt blev denna gång till Tomatens Hus och Wallåkra Stenkärlsfabrik, och det bjöds på räkafton. Vad mer att önska?

Den 17 september är det distriktsmöte i Malmö i malmöföreningens fina lokaler på Bagersgatan. HRF Malmö är värd för mötet och varje förening har möjlighet att skicka tre representanter. Mats Borglund projektledare för HRF Skåne kommer att informera om aktuellt gällande utbildningen till syn- och hörselinstruktör på Sundsgårdens folkhögskola. En utbildning som tillkommer genom en samverkan mellan syn- och hörseldistrikten och Region Skåne. Vi hoppas att denna utbildning blir en viktig möjlighet till kompetensförsörjning i kommunernas syn- och hörselarbete. Representanter för Silviaskolan i Hässleholm kommer att informera om den nya skolan och om framtiden. Silviaskolan är en kommunal skola med regionalt upptag för elever med hörselnedsättning och har funnits sedan 1993.

Kanske kommer det på mötet även att samtalas kring andra hörselfrågor? Utprovningen av nya hörapparater blir inte alltid vad användarna hoppas på. Vidare ges möjlighet att komma med synpunkter på kommande verksamhet och budget och förutom trevliga människor bjuds det på något ätbart.

Den 29 september till den 1 oktober ordnar distriktet en spännande tredagars
resa till danska Aerö, en tre mil lång sagoö, söder om Fyn. Det kommer att finnas slinga på bussen och vid de guidade turerna och även skrivtolkar är bokade för att göra resan tillgänglig för alla. Rapport kommer längre fram.

Den 11 – 12 november återkommer TSS-helgen på Sundsgårdens folkhögskola. TSS är ett utmärkt stöd för oss med hörselnedsättning och fullt möjligt för anhöriga att lära sig. Missa inte denna chans.

Det planeras även för en CI-dag på Sundsgården, troligtvis en fredag mot slutet av november. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort och läggas upp på distriktets webbplats. (CI är en förkortning för Cochleaimplantat.)

Distriktets intressepolitiska projekt kommer under hösten att till stora delar handla om att marknadsföra nämnda utbildning till syn- och hörselinstruktör. Informationsmöten är redan inbokade med Kristianstad, Hässleholm och Bromölla och vi samverkar med Malmö stad för att nå ut längs rätt kanaler. Flera andra kommuner som Lund, Ystad, Båstad, Landskrona och Kävlinge kommer också att bli aktuella. Kanske kan Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) hjälpa till med marknadsföringen. Ett nätverk av medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Skåne och Blekinge kommer att informeras om vår utbildning.
Hösten är en bra tid att bedriva information och peka på vinsterna med förebyggande arbete, på så vis att kommunerna då arbetar fram kommande budget. Slutligen vill vi informera om möjligheten att söka medel ur våra fonder. Detta finns också att läsa på distriktets webbplats;

Margareta Anderssons Minnesfond
Bidrag för år 2023 kan sökas av äldre hörselskadad till anskaffande av hjälpmedel.

Trelleborg-Vellingefonden
Bidrag för år 2023 kan sökas av hörselskadade skrivna i Trelleborg och Vellinge kommuner att användas till hörselhjälpmedel. Man behöver inte vara medlem i HRF eller ha uppnått en viss ålder.

Gustav och Annie Lindells fond
Bidrag kan sökas för år 2023 av behövande att användas till främjandet av hörselvården inom Svedala kommun.
Ansökan ska vara HRF Skåne tillhanda senast den 15 november 2023 under adress HRF Skåne, Ällingavägen 24, 291 43 Kristianstad. Eller via e-post skane@hrf.se
Ansökan ska innehålla namn, adress, postadress, födelsedata, vad bidraget ska användas till och hur stort bidrag som sökes. Bidraget beräknas delas ut i slutet av december 2023.

Vår kanslist Marie Pehrsson är på kansliet i Kristianstad tisdagar och torsdagar och arbetar hemifrån på måndagar och på fredagar. Arbetstiden är oftast 9 – 14 och hon är nåbar via mejl, skane@hrf.se eller telefon, 073-501 55 29. Det går bra att tala in ett meddelande så återkommer hon vid tillfälle. Telefontiden är mellan 10 – 12.

Vid datorn;
Mats Borglund
Projektledare HRF Skåne

Relaterade nyheter

 • Tillgängliga kommuner?
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-08">8 april 2024</time>

  Tillgängliga kommuner?

  Kommunstyrelsen och politiker och representanter i funktionshinderrådet/motsvarande i Skånes 33 kommuner har fått information om vad vi menar med att en kommun är syn- och hörselsmart. De är ombedda att ge exempel som visar att...

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-04">4 april 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9-10 september 2024 och den 18-20 september 2024. I vårt nätverk ingår...

 • HÖRSELBLADET 1/24
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-03-04">4 mars 2024</time>

  HÖRSELBLADET 1/24

  I detta blad kan ni bland annat läsa om regionens inflytanderåd och om aktuellt kring vår utbildning i syn- och hörselomsorg. Vi önskar er en intressant läsning och är tacksamma för all hjälp att sprida...