Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2021-01-27">27 januari 2021</time>

Vi stöttar dig när du ska prova ut hörapparat

För att du ska känna dig trygg i din kontakt med hörselvården erbjuder Hörselskadades distrikt i Stockholms län, tillsammans med HRF Järfälla-Upplands Bro och HRF Stockholm stöd i hörselvården. Vi ger dig information om hur hörselvården fungerar och hur utprovningsprocessen av hörapparater ska gå till. Du kan vända dig till oss för att ställa frågor både före och efter ditt besök i hörselvården och om du vill kan vi även följa med som stöd när du besöker hörselvården. Stödet från HRF kostar ingenting och du är välkommen att vända dig till oss även om du inte är medlem i HRF.

Vi stöttar dig när du ska prova ut hörapparat

 

Att besöka hörselvården kan vara utmanande, både för den som ska prova ut sin första hörapparat och för den som har hörapparater sedan tidigare, men ska prova ut nya. Det kan vara svårt att veta hur utprovningsprocessen går till, vilka frågor som kan vara bra att ställa, vilken information man ska få och vilket stöd man har rätt till.

 

För att du ska känna dig trygg i din kontakt med hörselvården erbjuder Hörselskadades distrikt i Stockholms län, tillsammans med HRF Järfälla-Upplands Bro och HRF Stockholm stöd i hörselvården. Vi ger dig information om hur hörselvården fungerar och hur utprovningsprocessen av hörapparater ska gå till. Du kan vända dig till oss för att ställa frågor både före och efter ditt besök i hörselvården och om du vill kan vi även följa med som stöd när du besöker hörselvården. Stödet från HRF kostar ingenting och du är välkommen att vända dig till oss även om du inte är medlem i HRF.

 

Varför?

Ska man inte kunna gå till hörselvården själv och få den hjälp man behöver? Jo, det ska man såklart och det kan man också i många fall. I Stockholms län finns dock ett system som heter Fritt val av hörapparater, som tyvärr kan vara svårt att sätta sig in i och som gör att en del upplever utprovningsprocessen som komplicerad. Alltför ofta uppstår situationer där den som besöker hörselvården känner sig osäker kring sitt val av hörapparat.

 

Fritt val-systemet innebär att den som ska skaffa hörapparat har möjlighet att köpa den. När man skaffar hörapparat inom Region Stockholm kan man alltså välja mellan att låna den från regionens upphandlade sortiment, eller köpa den genom fritt val. Om man väljer att låna hörapparaten från regionens sortiment betalar man inget mer än utprovningsavgiften på 600kr. Om man väljer att köpa sin hörapparat får man ett ekonomiskt bidrag från regionen (en så kallad hörselcheck), men om hörapparaten kostar mer än bidraget betalar man mellanskillnaden själv.

 

Valet mellan att låna eller köpa sin hörapparat påverkar även vad som händer om den går sönder eller kräver service. Om du lånat hörapparaten från regionen bekostar de eventuell service och reparationer. Om du köpt din hörapparat genom fritt val bidrar regionen med 1020kr per hörapparat för reparationer, övriga reparationskostnader betalar du själv. Om du valt att köpa din hörapparat genom fritt val räknas den som en vanlig konsumentprodukt och du har eget ägar- och serviceansvar för den.

 

Dina rättigheter

Det är viktigt att du får fullständig information om dina alternativ när du ska skaffa hörapparat och du ska självklart få välja själv om du vill låna eller köpa din hörapparat. Det är audionomens ansvar att ge dig den information du behöver för att fatta ditt beslut och audionomen ska även säkerställa att du förstått den information du fått.

 

Om man är ny inom hörselvården kan det vara mycket att sätta sig in i och då är det extra viktigt att audionomen presenterar de olika alternativen och förklarar systemet på ett tydligt sätt. Enligt hörselmottagningarnas avtal med Region Stockholm är audionomen skyldig att ge dig information om fritt val-systemet både muntligt och skriftligt.

 

Kom ihåg att du alltid har rätt att gå hem och fundera och sätta dig in i informationen ytterligare innan du fattar ett beslut om huruvida du vill låna eller köpa din hörapparat.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om hörselvården eller processen att skaffa hörapparat, eller om du vill att vi följer med dig vid ditt besök i hörselvården är du välkommen att kontakta oss.

 

Boende i Järfälla-Upplands Bro kan kontakta HRF Järfälla – Upplands Bro på e-post Jarfalla.UpplandsBro@forening.hrf.se eller tel. 076-883 49 84

 

Boende i Stockholms stad kan kontakta HRF Stockholm på e-post kansli@hrfstockholm.se eller tel. 08-462 24 30/076-101 40 27.

 

Boende i övriga delar av Stockholms län kan kontakta Hörselskadades distrikt i Stockholms län på e-post kansli@distriktet.info eller tel. 08-702 30 50

 

 

Läs mer

 

Här kan du läsa mer om att prova ut hörapparat i Region Stockholm

https://hrf.se/stockholmslan/om-oss/att-skaffa-horapparat/sa-gar-det-till/

 

https://horsellinjen.se/hitta-horselvard/stockholms-lans-landsting/

 

Här kan du läsa mer om HRFs syn på vårdval och hörselcheckar

https://hrf.se/vad-vi-vill/horselvard/var-syn-pa-vardval-inom-horselvarden/

Relaterade nyheter

 • Patientenkät om hörselvård och tillgänglighet
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-05-24">24 maj 2022</time>

  Patientenkät om hörselvård och tillgänglighet

  Inför valet har distriktet skickat ut en enkät till samtliga partier i Region Stockholms fullmäktige för att ta reda på vad de tycker om några viktiga frågor om hörselvård och tillgänglighet. Läs svaren nedan. Ska...

 • Årsmöte 23 april 2022
  Årsmöte
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-01-30">30 januari 2022</time>

  Årsmöte 23 april 2022

  Årsmötet genomfördes och det var 26 medlemmar närvarande. Agneta Österman Lindqvist valdes till ordförande för mötet. Inga Hägerbring valdes till ordförande i föreningen på ett år. Kristina, sekreterare i föreningen, höll minnestal över en mycket...

 • Den digitala världen är gränslös
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-03-25">25 mars 2021</time>

  Den digitala världen är gränslös

  Det är främst Distriktet och Stockholmsföreningen som anordnar olika evenemang. Kika in på deras hemsidor och anmäl dig till något som du vill lära mer om. Under pandemin har vi upptäckt att det går bra...