Välkommen!

Hörselskadades förening för kommunerna Järfälla och Upplands Bro är en aktiv förening som gärna ser att vi blir fler medlemmar. Vi har ett mentorprogram som innebär att vi följer med medlemmar till hörselmottagningar som stöd och hjälp. Det kan vara allt från att man inte hör bra i sin nya apparat till att man har fått betala tusentals kronor för apparaten eller fått hjälpmedel som inte fungerar. Hör av dig till vår ordförande Inga Hägerbring om du vill ha hjälp. Vår email adress är Jarfalla.UpplandsBro@forening.hrf.se

Nyheter

Se fler Nyheter

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter