Så går det till

På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga för att skaffa hörapparat samt information om villkor och kostnader. Längst ned på sidan finns en nedladdningsbar folder med information om vårdvalet.

I Stockholms län har du rätt att få en hörapparat som tillgodoser dina behov för bara 600 kronor (en eller två apparater). Regionen har ett brett sortiment som ska täcka de behov som finns hos personer med nedsatt hörsel. Du får välja fritt mellan många olika modeller utan att det behöver kosta mer. Du lånar din apparat av regionen så länge du behöver den eller tills det blir dags att byta ut den.

Har du särskilda önskemål eller krav (som inte kan anses vara ”behov”) kan det eventuellt bli fråga om att välja en hörapparat som regionen inte tillhandahåller. Då kan du välja ur ett privat sortiment från vårdgivaren. Du får i så fall en rekvisition som du kan delbetala med och eventuell överskjutande kostnad betalar själv. Du äger därefter din hörapparat som vilken konsumentprodukt som helst och har ett eget ansvar för skötsel, reparation och försäkring.

Välj mottagning

I Stockholms län finns ett flertal mottagningar och du kan gå till vilken du vill. Remiss behövs inte. Du listar dig på den mottagning du valt. Det går att byta mottagning, dock inte under pågående utprovning.

För att vända dig till den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län ska du vara över 18 år, ha en lätt till måttlig hörselnedsättning och inte vara inskriven på Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund sedan tidigare.

Här hittar du en lista på auktoriserade hörselmottagningar i Stockholms län.

Det här är primär hörselrehabilitering

Primär hörselrehabilitering omfattar behovsbedömning, utprovning av hörapparat och/eller hörselhjälpmedel, service och information om hörselskador och dess konsekvenser.

Första besöket
Vid det första besöket görs en utredning av din hörselsituation och behovet av rehabiliteringsåtgärder. Har du tinnitus görs en särskild bedömning.
Vanligen görs också ett hörseltest i form av:

  • Tonaudiometri – Du får lyssna på pipsignaler med olika styrka och tonhöjd. Utifrån resultatet görs ett audiogram. Det är en hörselkurva som visar din förmåga att höra både bas och diskant.
  • Talaudiometri – om ditt audiogram visar på hörselnedsättning testas även din förmåga att höra tal. Du får lyssna på en röst som säger olika ord som du sedan försöker upprepa. Ljudet på rösten ställs in så att du inte behöver anstränga dig för att höra. Med detta test bedöms hur tydligt du uppfattar olika språkljud och tal.

Tillsammans upprättar du och audionomen en skriftlig rehabiliteringsplan. Du får information om olika typer av hörapparater och hörselhjälpmedel. Denna information ska du få både muntligt och skriftligt. Tag gärna med en anhörig till dina besök hos hörselmottagningen, om du har möjlighet.
OBSERVERA: Se till att du får besked om när utprovningen startat, för när den väl gjort det kan du inte byta mottagning.

Andra besöket
Vid detta besök brukar man prova ut hörapparaten. Du ska få instruktioner och information om hur den fungerar, träning i att använda den och hur man byter batterier. Fördjupad information enskilt eller i grupp ska erbjudas.

Ytterligare besök
Ofta behövs en eller flera justeringar av inställningarna innan utprovningen kan anses avslutad. Den förstärkning man ställt in kan påverkas upp till 20 procent beroende på hur ett visst öra ser ut. Genom att göra en så kallad IF-mätning (inuti hörselgången med hörapparaten på) mäts den verkliga förstärkningen och ytterligare justeringar kan ge ännu bättre resultat. Tänk på, att utprovningen inte anses avslutad förrän du är nöjd.

Villkor och kostnader

Regionen erbjuder ett brett sortiment av hörapparater för lätta och måttliga hörselskador. Apparaterna finns också oftast att få i flera varianter och färger. Du väljer fritt mellan dessa i samråd med din audionom.
Om din hörsel är sådan, att du har särskilda behov som inte uppfylls i regionens ordinarie sortiment kan din audionom gå utanför sortimentet för att hitta den apparat du behöver. Det är ditt behov som ska avgöra.

Regionens apparater (även de som väljs utanför sortimentet) kostar ingenting utöver egenavgiften som inom Region Stockholm är 600 kronor. Du lånar hörapparaterna av regionen som ansvarar för eventuell service och reparationer.

Vid varje vårdkontakt med en audionom betalar du 275 kronor i patientavgift.

Fritt val

Har du särskilda önskemål som inte uppfylls av regionens sortiment kan du välja att köpa valfri hörapparat privat. Vissa företag erbjuder ett eget sortiment. Väljer du att köpa hörapparaten privat får du en hörselcheck som täcker regionens rekvisitionsbelopp. Kostar hörapparaten mer får du betala mellanskillnaden själv.

Om apparaten går sönder

Har du låneapparat står regionen för eventuell service och reparation.
Har du däremot köpt hörapparaten betalar du dessa kostnader själv, eller med hjälp av den reparationscheck som du har fått från regionen vid utprovningen.
Mottagningen ska låna ut en reservapparat till dig om du behöver lämna in din hörapparat för service. Hör efter med ditt försäkringsbolag om din försäkring täcker reparation eller förlust av din hörapparat.

Utökade behov

Om du har svår tinnitus, ljudöverkänslighet, grav hörselnedsättning, ytterligare funktionshinder eller problem med social isolering/depression kan det indikera behov av remiss till fördjupad hörselrehabilitering. Remissen får du av din audionom.

Viktigt – begär T-spole

Begär alltid att få en hörapparat med T-spole. Då kan du höra på teleslinga som ofta (men inte alltid) finns i offentliga lokaler och i samband med föreläsningar. Det finns också telefoner som fungerar med telelinga. Har du en slingkudde till TV-apparaten sedan tidigare måste du också välja hörapparat med T-spole för att den ska fungera.

Stöd vid besök i hörselvården

Att besöka hörselvården kan vara utmanande, både för den som ska prova ut sin första hörapparat och för den som har hörapparater sedan tidigare, men ska prova ut nya. För att du ska känna dig trygg i din kontakt med hörselvården erbjuder Hörselskadades distrikt i Stockholms län, tillsammans med HRF Järfälla-Upplands Bro och HRF Stockholm stöd i hörselvården. Läs mer här.

Informationsfolder

Hörselskadades distrikt har tagit fram en folder som innehåller information om vårdvalet och hur det går till när man ska skaffa hörapparat. Du kan läsa och ladda ner foldern här.

Det finns också en lättläst version av foldern.
Den lättlästa versionen kan du läsa och ladda ner här.

Om du önskar få foldern skickad via post, kontakta distriktskansliet.