Kontakt

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen om du undrar över något.

Vår mejladress:  Jarfalla.UpplandsBro@forening.hrf.se

Vår adress: Hörselskadades förening i Järfälla och Upplands Bro, Kopparvägen 17, 176 72 Järfälla. (Obemannad)

Ordförande: Inga Hägerbring, ingahagerbring@hotmail.com, 076-883 49 84

Sekreterare: Kristina Lindborg, krialindborg@gmail.com, 070-346 6789

Kassör: Gunilla Åkerström

Telefonmottagare för anmälan till aktiviteter
Inger Eriksson, 070-3388227 eller 08-583 54 368 eller

Jarfalla.UpplandsBro@forening.hrf.se

Ledamöter i styrelsen
Inga Hägerbring, 076-883 49 84

Kristina Lindborg, 070-346 6789

Gunilla Åkerström

Ersättare

Lena Franzén, vice ordförande

Anna-Lena Seman

Slingansvarig: Örjan Söderberg.

Skriv till jarfalla.upplandsbro@forening.hrf.se om du vill ha kontakt med Örjan.

Batteriförsäljning: Anna-Lena Seman

Reseledare: Björn Blom, evabjornblom@gmail.com

Festkommittén: Gull Leander, Gerthy Ahlsén. Monica Askling, Rita Ångman

Valberedning: Vakant. Delegerat till styrelsen

Revisorer: Gerthy Ahlsén och Larsroland Hammarström