Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2022-05-24">24 maj 2022</time>

Patientenkät om hörselvård och tillgänglighet

Inför valet har distriktet skickat ut en enkät till samtliga partier i Region Stockholms fullmäktige för att ta reda på vad de tycker om några viktiga frågor om hörselvård och tillgänglighet. Läs svaren nedan.

Ska möjligheten till medfinansiering (s.k. Fritt val) av hörselhjälpmedel avskaffas?

Moderaterna – Nej, det skulle försämra utbudet av hjälpmedel och möjligheten att välja det som passar en själv bäst.

Liberalerna – Nej, fritt val ökar valfriheten och tillgången till ett brett sortiment. Mer behöver göras för att säkerställa att patienter tar del av rätt information. 

Sverigedemokraterna – Nej, möjligheten till valfrihet är en viktig fråga. Däremot ska aktörerna inom vårdvalet granskas hårdare för att säkerställa att objektiv och neutral information återges om de olika hörselapparaterna.

Centerpartiet – Nej, för oss är det viktigt med god kvalitet, korta väntetider och att ny teknik kommer patienter till godo. Vi vill inte ha långsamma upphandlingar.

Kristdemokraterna – Nej, vi ser flera risker med avskaffande utan en grundlig översyn om hur detta skulle påverka tillgängligheten i länet. Den översyn som pågår måste fortsätta.

Socialdemokraterna – Ja, Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se över ”Fritt val av hjälpmedel” inom hörselvården, och därmed återgå till att brukare av hörapparater får välja sådana ur regionens upphandlade sortiment.

Miljöpartiet – Nej, vi vill att frågan utreds ytterligare, men är tveksamma till att det ska finnas kvar. 

Vänsterpartiet – Ja, fritt val har gett sämre valfrihet och lägre vårdkvalitet, samtidigt som den lett till högre kostnader för både regionen och dess invånare.

Ska regionen driva egna audionommottagningar inom primär hörselrehabilitering?

Moderaterna – Ja, regionen ska kunna driva mottagningar om det skulle behövas. Idag bidrar fler aktörer redan till att alla som söker får vård inom rimlig tid.

Liberalerna – Ja, om det uppstår brister i tillgängligheten till mottagningarna behöver regionen erbjuda egna verksamheter inom den primära hörselrehabiliteringen.

Sverigedemokraterna – Ja, det är rimligt att SLSO kompletterar de privata aktörerna och bedriver egen mottagning om efterfrågan finns.

Centerpartiet – Ja, för oss är det kvalitén och tillgången till vård som är det viktigaste, inte driftsform. Vi ser gärna både offentliga och privata utförare.

Kristdemokraterna – Ja, om behov finns ska även regionen kunna driva audionommottagningar.

Socialdemokraterna – Ja

Miljöpartiet – Ja, regionen bör driva egna mottagningar oavsett om Fritt val finns kvar eller ej.

Vänsterpartiet – Ja, Vänsterpartiet har lagt förslag om att Region Stockholm (SLSO) ska starta egen mottagning inom primär hörselhabilitering.

Ska regionen ställa krav på att vårdgivare inom primär hörselrehabilitering måste informera patienten om ägandeförhållandena när de säljer hörapparater från samma koncern?

Moderaterna – Nej, alla ska redan ge oberoende sakupplysningar om produkterna men vi är öppna för att titta på hur transparensen kan öka, om det är juridiskt möjligt.

Liberalerna – Ja, förskrivaren måste informera att det är möjligt att välja mellan olika sortiment. I samband med detta är information om ägandeförhållandena rimligt.

Sverigedemokraterna – Ja, det är rimligt att patienten ges kännedom om detta.

Centerpartiet – Nej, men självklart ska vårdgivare tydligt informera om hur systemet med fritt val fungerar och vad patienten har att välja mellan. 

Kristdemokraterna – Nej, vi har inte några sådana förslag men tittar gärna vidare på detta och andra förslag för att öka transparensen för brukare och patienter. 

Socialdemokraterna – Ja

Miljöpartiet – Ja, det finns ett etiskt problem med de dubbla rollerna. Ska det finnas kvar så måste informationen till brukaren vara glasklar.

Vänsterpartiet – Ja, om inte systemet avskaffas behövs skarpare skrivningar om företagens annonsering. Vi ska värna patientens intresse, inte företagens.

Kommer ert parti att texta allt videomaterial som publiceras i partiets och dess kandidaters kanaler inför valet till regionfullmäktige?

Moderaterna – Ja, det är vår ambition. Vi textar oftast de videor vi lägger upp i våra kanaler men har svårare att få till textning vid exempelvis livesändningar.

Liberalerna – Ja, Liberalerna kommer att texta allt videomaterial som publiceras i partiets officiella kanaler och i största möjliga mån i kandidaternas kanaler.

Sverigedemokraterna – Ja, vi strävar alltid efter att texta vårt videomaterial.

Centerpartiet – Ja, vi har redan som vana att texta allt videomaterial vi gör men med ett fåtal undantag då tekniken är bristfällig, tex vid livesändningar.

Kristdemokraterna – Ja, det är vår målsättning att texta allt videomaterial som vi lägger upp i våra officiella kanaler.

Socialdemokraterna – Ja, det är självklart ambitionen.

Miljöpartiet – Ja, så klart ska det textas! Det gör vi redan med i princip allt filmat material vi publicerar på sociala medier.

Vänsterpartiet – Ja, vi strävar efter att texta vårt filmade material. Vi kan inte styra vad alla våra kandidater lägger upp, men vi kan uppmuntra dem att texta allt.

Dela artikeln i sociala medier

Relaterade nyheter

 • Årsmöte 23 april 2022
  Årsmöte
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-01-30">30 januari 2022</time>

  Årsmöte 23 april 2022

  Årsmötet genomfördes och det var 26 medlemmar närvarande. Agneta Österman Lindqvist valdes till ordförande för mötet. Inga Hägerbring valdes till ordförande i föreningen på ett år. Kristina, sekreterare i föreningen, höll minnestal över en mycket...

 • Den digitala världen är gränslös
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-03-25">25 mars 2021</time>

  Den digitala världen är gränslös

  Det är främst Distriktet och Stockholmsföreningen som anordnar olika evenemang. Kika in på deras hemsidor och anmäl dig till något som du vill lära mer om. Under pandemin har vi upptäckt att det går bra...

 • Vi stöttar dig när du ska prova ut hörapparat
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-01-27">27 januari 2021</time>

  Vi stöttar dig när du ska prova ut hörapparat

  För att du ska känna dig trygg i din kontakt med hörselvården erbjuder Hörselskadades distrikt i Stockholms län, tillsammans med HRF Järfälla-Upplands Bro och HRF Stockholm stöd i hörselvården. Vi ger dig information om hur...