Information om HRF Övik och kontakten med Harnells surströmmingssalteri

Information om Hörselskadadesförening i Örnsköldsvik

och kontakten med Harnells surströmmingssalteri.

Hörselskadades förening i Örnsköldsvik med omnejd, bildades den 29 januari 1959 med 40-tal medlemmar.

Den första surströmmingsfesten genomfördes 7 oktober 1960 och anordnades i Husum.

Dåvarande styrelsemedlem Eskil Öberg, stod i nära kontakt med Lotus Mäpea som var ansvarig för verksamheten på Harnells surströmmingssalteri. Eskil blev lovad att årligen skulle HRF få gratis surströmming till sin sedvanliga surströmmings fest.

Surströmmingsfesterna anordnades i Husum de första 20 åren.
För medlemmar boende i Örnsköldsvik erbjöds transport med buss.

Ragnhild Sehlberg

21 08 16