Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse

Ansökan om bidrag från Britt-Marie och Jakob Erikssons Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till handikappade ungdomar att användas till hjälpmedel, resor och för andra särskilda behov.

För att du ska kunna få bidrag från stiftelsen krävs följande:

1. Du ska vara bosatt i Örnsköldsviks kommun

2. Du ska ha fyllt 13 år men inte 20 år vid ansökningstidens utgång.

3. Du ska ha ett handikapp, läkarintyg på diagnos ska bifogas

4. Du ska vara medlem i en förening inom Funktionsrätt Örnsköldsvik (tidigare HSO). Intyg på medlemskap för i år krävs.

Ansökan B-M och Jakob Erikssons Stiftelse  (pdf)

Information om behandling av personuppgifter   (pdf)

Skriv ut båda dokumenten för underskrift och skicka till den angivna adressen.