Allmänna hjälpfonden

Ge en gåva till Allmänna Hjälpfonden

Stöd din lokalförening genom att ge en gåva till vår Hjälpfond vid särskilda tillfällen, begravningar mm. Vi behöver ditt stöd för att kunna hjälpa fler hörselskadade. Tänk stort, gör något litet!

Bankgiro 5050-9751 (OBS! Kom ihåg att skriva vad det gäller.)

Sök medel ur Allmänna Hjälpfonden

Fonden skall främja uppräknade kategorier i Örnsköldsviks kommun. Fonden ändamål är

  • att  främja hörselhandikappade barns och ungdomars vård och fostran.
  • att  främja vård av behövande hörselhandikappade.
  • att  lämna anslag till resor, stipendier etc. samt att lämna anslag till de som har nära anknytning till hörselhandikappades problem.

Ansökan om anslag eller bidrag från Allmänna Hjälpfonden ska tillställas föreningens ordförande för att behandlas av styrelsen. I ansökan ska anges bidragets storlek, användningsområde (ändamål) samt sökandes namn och adress. Vid större anslag som styrelsen är tveksam till ska beslut först tas av styrelsen och sen tas upp på ett medlemsmöte för beslut.

Hjälpfondsstadgar 200227 (pdf)