Datum: <time datetime="2022-11-16">16 november 2022</time>

Pressmeddelande: Ekonomisk kris hos Region Stockholms Tolkcentral – ingen mer tolkning i år

Region Stockholms Tolkcentral har meddelat att man inte kommer att bevilja fler tolkbeställningar i år, förutom om de gäller hälso- och sjukvård. Med anledning av detta har Hörselskadades distrikt i Stockholms län gått ut med ett pressmeddelande tillsammans med Stockholms Dövas Förening och FSDB Stockholm Gotland.

Pengarna är slut hos Tolkcentralen i Region Stockholm och nu meddelar man att inga nya tolkbeställningar kommer att godkännas under resten av året, förutom om de gäller hälso- och sjukvård. För flera tolkanvändare har tolkbeställningar återkallats.

Regionen uppfyller inte lagstadgade krav

Av Hälso- och sjukvårdslagen framgår att regionen är skyldig att erbjuda vardagstolkning till invånarna. I och med att Tolkcentralen nu inte tar emot fler tolkbeställningar under 2022 uppfyller man inte lagens krav och inskränker på rättigheter för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

– Det är inte första gången detta händer, liknande situationer uppstod 2015, 2018 och 2019. Att det sker igen visar att regionen inte lärt sig något av tidigare erfarenheter. I stället misslyckas de återigen med att göra en korrekt prognos av tolkbehovet, säger Bittan Martinell, vice ordförande för Stockholms Dövas Förening.

Allvarliga konsekvenser för tolkanvändarna

Gruppen tolkanvändare tvingas nu klara sig utan tolkning året ut, vilket leder till allvarliga inskränkningar i deras vardag. Intresseorganisationerna har redan fått information från medlemmar som nekas tolkar till bland annat viktiga vardagsärenden, arbetsplatsmöten, olika förtroendeuppdrag, politiska uppdrag och sociala aktiviteter. 

– Personer som använder tolk ges bara möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället januari till oktober. Nu ställs vardagen på paus till årsskiftet, säger Alex Boije, ordförande för FSDB Stockholm Gotland.

Även intresseorganisationerna drabbas av tolkstoppet. De behöver kunna samla sina styrelser och diskutera det allvarliga läget, men om de får inte tolkar till mötena blir det omöjligt. 

– Medlemmarna fråntas sina möjligheter att på lika villkor delta i samhället, samtidigt hindras vi organisationer från att verka för medlemmarnas rättigheter. Det är en skam för ett demokratiskt samhälle att det kan gå till på det här sättet, säger Alex Boije.

Intresseorganisationernas krav på Region Stockholm

Intresseorganisationerna Stockholms Dövas Förening, FSDB Stockholm Gotland samt Hörselskadades distrikt i Stockholms län, har skickat en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. I den kräver de att man omedelbart tillför medel, för att Tolkcentralen ska kunna tillgodose tolkbehoven resten av året. De kräver också att kommande års budgetar tilldelar Tolkcentralen tillräckligt stora medel för att hela årets tolkbehov ska kunna tillgodoses. Tolkanvändarna måste kunna vara fullt delaktiga i samhället alla årets månader. 


Här kan du läsa mer om tolkcentralens ekonomiska situation.

Relaterade nyheter

 • Mer pengar till Tolkcentralen efter intresseorganisationernas skrivelse
  Datum: <time datetime="2022-11-24">24 november 2022</time>

  Mer pengar till Tolkcentralen efter intresseorganisationernas skrivelse

  Den 16 februari skickade Hörselskadades distrikt, Stockholms Dövas Förening och FSDB Stockholm Gotland en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, med anledning av Tolkcentralens ekonomiska situation. De tre organisationerna gick även ut med...

 • Uppdaterad information om Tolkcentralens ekonomiska situation
  Datum: <time datetime="2022-11-18">18 november 2022</time>

  Uppdaterad information om Tolkcentralens ekonomiska situation

  På grund av Tolkcentralens ekonomiska situation gick de i slutet av förra veckan ut med information om att de under resten av året endast skulle bevilja tolk till hälso- och sjukvårdsrelaterade beställningar. Nu har Tolkcentralen...

 • Nya arbetssätt på Rosenlund
  Datum: <time datetime="2022-11-17">17 november 2022</time>

  Nya arbetssätt på Rosenlund

  Efter ett beslut från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Region Stockholm nu börjat förbereda för att införa nya arbetssätt på Rosenlunds sjukhus.