Föreningens historik

Föreningens historia 1991-2016. Hörselskadades förening i Mellerud bildades 1991 på uppdrag av SPF i Mellerud.

En interimsstyrelse valdes den 26 mars 1991, med SPF:s hörselvårdsombud Cajser Westling som föreningens ordförande. Övriga ledamöter i interimsstyrelsen var Gunnar Pahlén sekreterare, Thore Eriksson kassör,Lena Andersson och Olof Rudell som ledamöter, samt Anna Andersson och Elsa Gustavsson som suppleanter.

VERKSAMHET 1991 – 1995

Styrelseordf. Cajser Westling

Elisabeth Åkerman från Åmål fanns ofta till hands för att hjälpta till med hörapparater och försäljning av hörapparatbatterier. Hörselvården i Vänersborg informerade om hörsel och hjälpmedel.

VERKSAMHET 1996 – 2000

Styrelseordf. Cajser Westling 1996 – 97
Styrelseordf. Olle Rudell 1999 – 2000
I samarbete med DHR Landshövding Göte Fridh ”I folkets tjänst”
Sång och musik med Carl-Johan Forsman och Anna-Lena,
SRF-medlemmar underhöll med sång och musik.
Vårmöte tillsammans med Synskadades förening
Reseberättelser från Rumänien och Kina
Gunnar Pahlén visade videofilmer från Hurghada och Kairo.
Reseberättelser från Bali och Java

Föreningen hade 23 medlemmar den 31/12 2000.

VERKSAMHET 2001 – 2005

Styrelseordf. Inger Andersson

Hörselskadades Dag – tredje lördagen i oktober- infördes av Hörselskadades Riksförbund 2001

Hörselskadades Dag:

 • 2001: Öppet hus i torgtombolan på Köpmantorget – hörseltekniker Stefan Sjöberg, (HDV) Hörsel- och Dövverksamheten i Vänersborg visade hörseltekniska hjälpmedel.
 • 2002: Se 2001
 • 2003: Tema Kultur och tillgänglighet till kultur” Europeiska handikappåret på Kulturbruket tillsammans med övriga handikappföreningar. Information om Tinnitus, Meniéres, hörseltekniska hjälpmedel och om Tolkcentralen. HRF arrangerade ÖBARNA som avslutning på dagen. Sångerna skrivtolkades.
 • 2004: Bolstadrummet, Kommunhuset – Åmålshälsan gjorde gratis hörseltest. Audionom svarade på frågor och hörseltekniker visade hörseltekniska hjälpmedel.
 • 2005: Sun Like – Åmålshälsan gjorde gratis hörseltest i deras nya lokaler. På Sun Like hade vi hrf-information, audionom och hörseltekniker svarade på frågor och visade hörseltekniska hjälpmedel. Subventionerad massage och gratis ljusterapi gavs på Sun Like.

Samarbete med övriga handikapporganisationer:

Gemensamma lotterier med DHR, Reumatikerna och SRF.
Bussresa till Havets hus i Lysekil anordnades tillsammans med DHR.

I samarbete med DHR bjöd HRF in politiker och kommunala tjänstemän till en föreläsning om bemötande och tillgänglighet i samhället – föreläsare var Jan Tärneby från VG regionens Handikappkommitté.

Föreläsningar för allmänheten om:

 • Audiolog Ulf Almqvist, verksamhetschef på ÖNH, föreläste om ”Vår Hörsel” på Sparbanken.
 • Hörseltekniker Thomas Hansson, Hörsel- och dövverksamheten föreläste om bullerskador.
 • Kurator Helén Glennö, HDV föreläste vid två tillfällen om Tinnitus samt Kriser och krishantering på Tingshuset.

Föreläsningar för skolungdomar och skolpersonal samt förskolepersonal:

Hörseltekniker Thomas Hansson, HDV föreläste om bullerskador och Tinnitus på Rådaskolan

Hörselhjälpare i föreningen utbildades 2002

Yrkesverksamåret 2003 gav 11 nya medlemmar i yv-ålder.

Årsmöten och höstmöten på Café Älvan:

 • Flertal framträdanden med ”durtrion” Zaida, Bernhard och Jan.
 • Melleruds Fotoklubb visade fotografier.

Våravslutningar:

 • Vårutflykt tillsammans med DHR till Havets hus i Uddevalla.
 • Vårträff i OK stugan, Kjell Fredriksson underhöll.
 • Vårträff och Trivselkväll på Furusand med korvgrillning och allsång.
 • Vårträff på Kroppefjäll tillsammans med norska hörsellaget från Porsgrunn med middag och underhållning av Snedraget.

Julavslutningar:

 • Julfester med Luciatablåer på Stakelund 2 ggr och på Älvan 2 ggr.
 • Julfest med Luciatablå på Templargården tillsammans med DHR, SRF och R.

Kommunala Handikapprådet:

 • Föreningen har representanter med i Kommunala Handikapprådet och i Ritningsgranskarrådet.

Övrigt:

 • Hörslingekontroller gjordes på kommunens äldreboenden och sjukhem.
 • Information från Tolkcentralen.
 • Studieresa för intresserade medlemmar gjordes till Hörsel- och Dövverksamheten i Vänersborg.
 • Enkätundersökning om skolpersonalens hörselsituation.
 • Motion om medlemsavgifterna skickades in till Förbundskongressen.
 • Flertal artiklar i Melleruds Nyheter och ELA.
 • Spridning av informationsmaterial på sjukhus, vårdcentral, sjukgymnastik, äldreboenden, dagcentraler och bibliotek.

Föreningen hade 123 medlemmar den 31/12 2005.

 

VERKSAMHET 2006 – 2010

Styrelseordförande Inger Andersson.

14 februari 2008 flyttade vi in i vår föreningslokal på Nygatan 1, som vi hyr av Hyresgästföreningen varje torsdag.

Hörselskadades Dag:

 • 2006: Öppet hus i torgtombolan på Köpmantorget – medverkan av hörseltekniker Thomas Hansson, Hörsel- och Dövverksamheten i Vänersborg.
 • 2007: Susanne Frisell, Stefan Sjöberg och Rolf Ekberg informerade om ”Vår rätt till hörselhjälpmedel” på Tingshuset.
 • 2008: Tre dagars Näringslivsmässa på Rådahallen. Comfort Audio och HDV medverkade i vår monter.
 • 2009: Befria Samtalet – Vårdcentralen gjorde gratis hörseltest och hörseltekniker Thomas Hansson föreläste om samtalsstörande ljud i Kyrkans hus.
 • 2010: Tre dagars Näringslivsmässa på Rådahallen. B&L Lund fanns med i vår monter och demonstrerade Absoflex ljudabsorbenter.

Föreläsningar för allmänheten om:

 • Tinnituskonsult Cathrine Forsberg föreläste om Tinnitus på Tingshuset.
 • Audionom Vibeke Larsen, HDV föreläste om ”Att vara hörselskadad/Tinnitusdrabbad i yrkeslivet”.
 • Audionom Vibeke Larsen föreläste om ”Tinnitus och ljudöverkänslighet” på Tingshuset.

Föreläsningar för skolungdomar och skolpersonal:

 • Tinnitusföreläsning på Kulturbruket med tinnituskonsulten Cathrine Forsberg.
 • Information för rektorsgruppen om vikten av en god ljudmiljö i samarbete med Miljökontoret och Företagshälsovården.

Årsmöten och höstmöten på Café Älvan:

 • Kerstin Ljungqvist föreläste om ”Linné och naturens nytta för människan”.
 • Stig Larsson informerade om Röda korsets verksamhet.
 • Kerstin Nordström föreläste om handikapprörelsens roll i Sverige och världen, samt om ”En ´resa´ under 20 år i Vietnam.
 • Barbro Prästbacka berättade och visade bilder från sin resa i Tokyo.
 • Inger och Stig Larsson berättade och visade bilder från sin resa i Kina.

Vårträffar med korvgrillning:

 • I Sunnanå hamn vid två tillfällen.
 • I Dalbergså – Lätt & Lagom underhöll med sång och musik.
 • På Hjortens udde hos Anette Pahlén J. Zaida och Bernhard underhöll på durspel.
 • På Sunnanå Hamnkrog där Olle Ljung berättade om folket i Sjöskogen.

Julfester:

 • Luciakaffe på Stakelund, Fagerlidsskolans luciatåg medverkade.
 • Gröt och skinksmörgås i HRF lokalen har avslutat höstens verksamheter.

Cirklar:

 • TSS Cirkel i ABF:s lokal.
 • Avslappningscirkel i HRF lokalen med Anette Pahlén J. som ledare och Jan Gustavsson som massör.

Samarbete med Miljö- och hälsorådet i Mellerud:

 • Utdelning av hörselproppar vid rockkonsert på Kulturbruket, KAOS festivalen samt på konserten med Emmanuel.
 • Enkätundersökning om hur skol- och förskolepersonalen upplever ljudmiljön på sina arbetsplatser.
 • Föreläsning med akustiker Klas Hagberg om ”Ljudmiljö och hur vi påverkas av ljud” på Kulturbruket.

Kommunala Handikapprådet:

 • Föreningen har representanter med i Kommunala Handikapprådet och i Ritningsgranskarrådet.

Övrigt:

 • Öppet hus i föreningslokalen på torsdagar, med batteriförsäljning, hörselhjälp och fika.
 • Öppna möten på torget på Kanalyror och höstmarknader.
 • Audionom Åsa Kolvik informerade om hörsel, hörselnedsättningar och hörapparater.
 • Åsa Kolvik och kurator Irja Gleby informerade om ”Att vara anhörig till hörselskadad”.
 • Demonstration av Bellman & Symfons varseblivningssystem och samtalsförstärkare.
 • Medverkan vid SPF:s kvartalsmöte – tema Hörsel.
 • Spridning av informationsmaterial har skett på sjukhus, vårdcentral, sjukgymnastik, äldreboenden, dagcentraler, skolor och bibliotek.

Vi fick premiärvisningen av Riksteaterns uppsättning ”Minns du Greta Garbo” till Kulturbruket på Dal. Föreställningen var gjord för både döva och hörande.

Protestbrev till Radio Väst, där vi tillsammans med övriga Fyrbodalföreningar opponerade oss över besvärande bakgrundsljud och programledares otydliga tal.

Föreningen hade 183 medlemmar den 31/12 2010.

VERKSAMHET 2011 – 2016

Ordförande Inger Andersson.

Hörselskadades Dag 

 • 2011: Hörselskadades dag med temat ”Dags för ett hörseltest?” i Kyrkans Hus. Föreningen gjorde hörseltest och informerade om HRF. Åsa Kolvik från Hörsel- och Dövverksamheten informerade om rehabiliteringskedjan och visade hörselhjälpmedel.
 • 2012: Tre dagars Näringslivsmässa på Rådahallen. Audionom från HDV visade hörseltekniska hjälpmedel.
 • HRF Hörteknik demonstrerade telefoner i Kyrkans hus. Föreningen gjorde hörseltest.
 • 2013: Tema ”Dags för ett hörseltest?” i Kyrkans Hus. Thomas Hansson, Hörselverksamheten höll föredrag om ”Det utsatta örat”. Föreningen gjorde hörseltest och informerade om HRF.
 • 2014:Tema ”Dags för ett hörseltest” under två dagar på företagsmässan på Rådahallen. Akustikföretaget B&L Lund deltog i montern. Information om HRF
 • 2015: Tinnitus och hörseldag med Cathrine Forsberg som tinnitusföreläsare och Hörselvårdens audionomer Sara Lindbom och Ulrika Ottosson som svarade på frågor och visade hörseltekniska hjälpmedel – ett samarbete med Miljö- och hälsorådet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Föreläsningar och information om ljudmiljö:

 • Information vikten av en god ljudmiljö för rektorsgruppen, kommunens personalchef samt Företagshälsovården.
 • Akustiker Yvet Martin föreläste för Kommunfullmäktige om ”Vägar till god ljudmiljö”. Folkhälsosamordnaren redogjorde för vår gemensamma enkätundersökning om hur skol- och förskolepersonal upplever ljudmiljön på sina arbetsplatser. Föredragen skrivtolkades.
 • Information på Miljö- och hälsorådet om olika hörselprojekt som föreningen bedrivit i Melleruds kommun inom områdetljudmiljö i förskola/skola, samt vad som behöver göras för att barn och vuxna i skolan/förskolan ska ges bra förutsättningar för en lugn och trygg undervisning.

Årsmöten och höstmöten på Café Älvan:

 • Folkhälsosamordnare Glenn Nordling redogjorde för vår gemensamma enkätundersökning om hur skol- och förskolepersonal upplever ljudmiljön på sina arbetsplatser.
 • Musikskaparna bjöd på musikunderhållning under ledning av Camilla Berglöv.
 • Kulturnämndens ordförande Rune Stenén redogör för ljudmiljöarbetet i skolorna och förskolorna.
 • Kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson presenterar sig.
 • Evert Magnusson visar bilder från gamla Mellerud.

Vårträffar:

 • Föreningen firade 20-årsjubileum på Stallet och bjöd medlemmarna på god mat och underhållning av Johnny Lindblom.
 • Korvgrillning och boule på Hjortens udde hos Anette Pahlén J.
 • Vårfest i Hamrane kaffestuga med sång och musik av Agnes Palm och Ludvig Skålberg,
 • Vårfest hos Ingegerd och Ragnar Andersson i Högsbyn med korvgrillning och tipspromenad
 • Föreningen ingår i den nybildade Boulealliansen 2015. Vårfest på boulebanan i Mellerud.

Julfester:

Gröt och skinksmörgås i HRF lokalen har avslutat höstens  verksamheter.

Samarbete med Miljö- och hälsorådet i Mellerud, Avonova och Musikskolan:

 • Utdelning av hörselproppar på KAOS-festivalen och Kanalyror
 • Ljudmiljöprojekt i förskolor i samarbete med Musikskolan baserat på AMMOTS Huller om buller-material. Materialet köptes in av föreningen och delades ut till alla förskoleenheter.
 • Ljudmiljöprojekt på Nordalsskolan, där ett klassrum ljudsanerats. Uppföljning genom enkät före saneringen och en termin senare.
 • Ett andra klassrum på Nordalsskolan har i samarbete med skolan och Hörselvården ljudsanerats på. Ljudsaneringarna gjordes på inrådan av Hörselskadades förening. Uppföljning även här genom enkät före och efter ljudsaneringen.
 • Kontakt Kultur- och utbildningschef och Rådaskolans  rektor om akustiksanering av ett klassrum för att påvisa möjligheten till en bättre undervisnings- och inlärningsmiljö.
 • AMMOTS teaterföreställningar ”Huller om Buller med Tone och Poff” för förskolebarnen 2-5 år på Kulturbruket på Dal
 • Hälsoutvecklare Annelie Olsson på Avonova stöttar oss och driver på arbetet för en bra ljudmiljö på förskolorna. Hon, precis som föreningen förordar hörselkontroller för all förskolepersonal, vilket arbetsgivaren beslutar ska ske. Skolpersonal får testa sin hörsel vid efterfrågan.

Kommunala Handikapprådet och Funktionshindergruppen:

 • Föreningen har representanter med i Kommunala Handikapprådet och i Ritningsgranskarrådet.
 • Samarbete kring alla funktionshinderfrågor sker regelbundet med övriga handikappföreningar i Funktionshindergruppen, som startades upp 2015.

 Övrigt

 • Öppet hus i föreningslokalen på torsdagar, med batteriförsäljning, hörselhjälp och fika. Sista torsdagen i månaden med olika teman, t ex reseskildringar, Posomgruppens arbete, Indianer och spådomar.
 • Hörseltest sista torsdagen i månaden.
 • Öppna möten på torget på Kanalyror
 • Spridning av informationsmaterial har skett på sjukhus, vårdcentral, sjukgymnastik, äldreboenden, dagcentraler, skolor och bibliotek.
 • Möte med ansvariga för Centrum Salongen, skrivelse till MIF:s styrelse och öppet brev i lokalpressen där vi påtalar att textning av svenska filmer är ett måste för alla hörselskadade samt att den höga ljudnivån är besvärande för flertalet i biobesökare.
 • Föreningen bjöd medlemmarna på en biobiljett till den svensktextade filmen ”Hur många kramar finns det i världen?” under Kulturnatta.
 • Motion lämnades in på anmodan av föreningen angående ljudmiljön i Melleruds skolor. Motionen antogs av Kommunfullmäktige och det ska göras mätningar och resultatanalys av ljudmiljön på förvaltningens alla enheter samt ska en åtgärds- och tidsplan för arbetet tas fram.
 • Kartläggning av hörmiljön på kommunens olika äldreboenden. Förslag till förbättringar för att åstadkomma bra hörmiljö för äldre hörselskadade personer.
 • Påverkan om tillsättande av syn- och hörselinstruktörstjänst i rehabteamet.
 • Uppföljning av vår tidigare  kartläggning av hörmiljön på kommunens  äldreboenden.
 • TSS cirkel med 7 deltagare  2015/2016.

Föreningen har fem utbildade hörselhjälpare. Det finns alltid en hörselhjälpare på plats i hrf-lokalen som kan serva medlemmarna med  enklare felsökning och i bästa fall hjälpa till att få ordning på tysta hörapparater eller vara mellanhand i kontakten mellan brukare och Hörselvård.

Föreningen hade 197 medlemmar den 31.12 2015.
På jubileumsdagen den 12 maj 2016 har föreningen över 200 medlemmar.