Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Inger Andersson
070-567 60 32

Vice ordförande
Lars-Åke Karlsson
070-698 90 17

Sekreterare
Dorothy Brännstedt
070-453 18 90

Kassör
Jan Andersson
070-399 18 79

Ledamot
Michael Melby
070-916 78 27

Ledamot
Birgitta Landegren
070-152 04 48

Ledamot
Karl-Erik Bergkvist
070-4199612

Studieansvarig
Karl-Erik Bergkvist
070-4199612

Revisorer:
Claes-Börje Olsson, ordinarie
070-175 36 49
Gun Svensson, ersättare
070-396 16 97

Valberedning:

Representanter till Brukarrådet:
Inger Andersson ordinarie
Karl-Erik Bergkvist vice

Representanter till KFR Kommunala funktionshinderrådet:
Inger Andersson ordinarie
Karl-Erik Bergkvist vice

Kommunikation via Facebook
Elisabette Emanuelsson
070-695 10 74
Michael Mellby
070-916 78 27

Du är välkommen att höra av dig om du har idéer kring verksamheten, om du undrar över något eller bara vill prata!