Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Inger Andersson
070-567 60 32

Vice ordförande
Lars-Åke Karlsson
070-698 90 17

Sekreterare
Dorothy Brännstedt
070-453 18 90
Pawlona Persson,
073-148 23 14

Kassör
Jan Andersson
070-399 18 79

Ledamot
Michael Melby
070-916 78 27

Ledamot
Britt Jörnäs
073-910 55 82

Ledamot
Pawlona Persson
073-148 23 14

Studieansvarig

Revisorer:
Claes-Börje Olsson, ordinarie
070-175 36 49
Gun Svensson, ersättare
070-396 16 97

Valberedning:

Saida Guldbrandsson,
073-931 58 52

Representanter till Brukarrådet:
Inger Andersson ordinarie
070-567 60 32
Britt Jörnäs ersättare
073-910 55 82

Representanter till KFR Kommunala funktionshinderrådet:
Pawlona Persson, ordinarie 
073-148 23 14
Inger Andersson ersättare 
070-567 60 32

Kommunikation via Facebook
Elisabette Emanuelsson
070-695 10 74
Michael Mellby
070-916 78 27

Du är välkommen att höra av dig om du har idéer kring verksamheten, om du undrar över något eller bara vill prata!