Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Inger Andersson
070-567 60 32

Vice ordförande
Lars-Åke Karlsson
070-698 90 17

Sekreterare
Dorothy Brännstedt
070-453 18 90

Kassör
Jan Andersson
070-399 18 79

Studieorganisatör
ansvarig medlemsreg
Elisabette Emanuelsson
070-695 10 74 .

Ledamot
Michael Melby
070-916 78 27

Ledamot
Birgitta Landegren
070-152 04 48

Revisorer:
Claes-Börje Olsson, ordinarie
070-175 36 49
Gun Svensson, ersättare
070-396 16 97

Valberedning:
Britt-Marie Johansson, sammankallande
072-311 41 15
Gunhild Fröjd,
0530-411 15
Ingegerd Andersson,
073-352 00 72

Representanter till Brukarrådet:
Inger Andersson ordinarie
Birgitta Landegren vice

Representanter till KFR Kommunala funktionshinderrådet:
Inger Andersson ordinarie
Birgitta Landegren vice

Kommunikation via Facebook
Elisabette Emanuelsson
Micael Mellby

Du är välkommen att höra av dig om du har idéer kring verksamheten, om du undrar över något eller bara vill prata!