Batteriförsäljning och hörselhjälpare

Alla batterier nr 10 (gul) 13 (orange) 312 (brun) och 675 (blå)
kostar 25 kr/karta. Samma höga kvalitet, nu med HRF-logga!

Det billiga priset gäller endast för våra medlemmar som en medlemsförmån. Medlemmar kan köpa batterier i HRF lokalen på torsdagar.
Vi säljer även filter till hörapparater.

Batteriförsäljning och hörselhjälp när lokalen inte är öppen:

Inger Andersson, hörselhjälp,                  070-567 60 32
Britt-Marie Johansson, hörselhjälp,         072-311 41 15
Mats Lundin, hörselhjälp,                         070-226 40 96
Michael Melby, hörselhjälp,                      070-916 78 27
Lars-Åke Karlsson,                                   070-698 90 17