Om oss

Hörselskadades förening i Mellerud är en förening inom Hörselskadades Riksförbund. Föreningen bildades 1991 och tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är en del av Hörselskadades Riksförbund. Vi är en ideell och partipolitisk obunden förening för hörselskadade och andra som stöder dess arbete

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna möten och utflykter, till den intressepolitiska att bevaka hörselfrågor i kommuner och regionen samt genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett med tillgängligt och samtalsvänligt samhälle.
HRF är representerat i kommunala funktionshinderrådet i Mellerud. Du kan läsa protokoll från deras möten här

Vårt verksamhetsområde omfattar Melleruds kommun.

Referat  från årsmötet

VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRENINGSLOKAL!

Besöksadress är Nygatan 1 i Mellerud, med ingång från gården.
Öppettider: torsdagar  kl. 16.30-18.00 med uppehåll under sommaren

Du är välkommen in på en pratstund. Lite fika står alltid framdukat.

Det finns alltid någon i lokalen, som kan bistå med råd kring strulande hörapparater

Vi är flera hörselhjälpare, som kan hjälpa dig med enklare felsökning på din hörapparat och du träffar alltid någon av oss i lokalen

Förutom batterier, tillhandahåller vi vaxfilter och mikrofonfilter till självkostnadspris.

Detta jobbar HRF Mellerud med! 

  • Gör enkla hörseltest
  • Batteri- och filterförsäljning
  • Bistår med enklare hörselhjälp
  • Driver krav på fortbildning i syfte att höja hörsel-kompetensen hos vård- och omsorgspersonal gällande hörselskadade vårdtagares behov
  • Ljudmiljön på restauranger och i allmänna lokaler
  • Utför Slingkoll i allmänna lokaler
  • Lyfter våra frågor i Kommunala Funktionshinderrådet, Ritningsgranskarrådet och Hörselverksamhetens Brukarråd
  • Följer upp ljudmiljöarbetet i skolorna i samarbete Miljö- och hälsorådet
  • Informerar om hur det är att vara hörselskadad
  • Tillgänglighet för hörselskadade

Fler aktiviteter kan tillkomma under året.
Håll koll på Facebook och Melleruds Nyheter