Risker med att inte göra något åt sin hörsel

Vi tror inte att det finns något som är så viktigt som att kunna kommunicera med andra. Det är ju när man gör det som man får en klarhet i sin egen identitet men också får en bild av vad andra tycker. Det betyder oerhört mycket för självkänslan. När man blir avstängd från möjligheten att kommunicera så får det väldigt negativa konsekvenser.

Är man över 75 år har 60% en hörselnedsättning som gör det svårt att kommunicera och umgås normalt. Det kan innebära att man drar sig tillbaka från umgänge och blir isolerad. Med detta ökar risken för depression och demenssjukdomar. Det är vetenskapligt fastlagt att obehandlad hörselnedsättning är den största riskfaktorn för demens. Vår hjärna mår bra av stimulans den får via öronen. Det är viktigt att upptäcka hörselnedsättning och snabbt få hörselvård. Den som är intresserad kan läsa WHO:s rapport World Report on Hearing. Det finns andra vetenskapliga undersökningar som pekar på sambandet hörselnedsättning – demenssjukdomar.

Anders Jönsson, teknisk audiolog och forskningsingenjör, Lunds universitet,