Styrelse

Styrelsen Hörselskadades förening i Jönköping

E-post: jonkoping@forening.hrf.se

Kerstin Karlsson, ordförande till årsmötet 2023
Mobil: 0739-76 35 20
E-post: bettyhkp56@gmail.com

Marianne Andréasson, v. ordf. till årsmötet 2024
Mobil: 0721-70 97 80
E-post: struna65@hotmail.com

Therese Iselius, kassör till årsmötet 2023
Mobil:
E-post: therese@f.jonkopingslan.se

Helene Olausson, sekreterare till årsmötet 2023
Mobil: 070-394 58 04
E-post: olausson.helen49@gmail.com

Sven-Ove Rylner, ledamot till årsmötet 2023
Mobil: 0763-54 15 77
E-post: svenove.rylner@gmail.com

Pierre Hjalmarsson, ersättare till årsmötet 2023