Styrelse

HRF Jönköping

Kerstin Karlsson, ordförande till årsmötet 2024

Christina Rosdahl, sekreterare till årsmötet 2025

Carsten Berglund, kassör till årsmötet 2024

Hannes Bergström, ledamot till årsmötet 2025

E-post till föreningen: jonkoping@forening.hrf.se