Styrelse

HRF Jönköping

Kerstin Karlsson, ordförande till årsmötet 2025

Christina Rosdahl, sekreterare till årsmötet 2025

Carsten Berglund, kassör till årsmötet 2025

Johan Gustavsson, ledamot till årsmötet 2026

Therese Iselius, ledamot till årsmötet 2026

Claes Åkerblad, ledamot till årsmötet 2026

E-post till föreningen: jonkoping@forening.hrf.se