Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår förening eller om du har andra frågor. ´

Foto: Pixabay

Presskontakt, ordförande Kerstin Karlsson
Mobil: 0739-76 35 20
E-post: bettyhkp@gmail.com

Kontaktperson Ménières sjukdom och yrkesverksamma
Marianne Andréasson Tel: 036 – 525 59 Mobil 072-17 09 780, E-post  struna65@hotmail.com

Kontaktperson tinnitus, vuxendöva samt CI (cochleaimplantat)
Hans Hennichs Tel: 070 – 423 87 52 E-post hans.hennichs@gmail.com

Kontaktperson samtalsgruppen på kvällstid
Eva Alftberg Mobil: 070-25 45 905 E-post eva.alftberg@gmail.com

Kontaktperson CI-träffar

Carsten Berglund Mobil: 070-7945011, E-post: carsten.berglund@outlook.com 

Styrelsen Hörselskadades förening i Jönköping  Läs mer>>