Viktiga kontakter i kommunen

Ta hjälp av Syn och hörselkonsulent

Du som bor Järfällas kommun eller Upplands-Bros kommun och har en syn- eller hörselnedsättning kan få råd och information om hjälpmedel som kan underlätta din vardag av en syn-och hörselkonsulent/ Heminstruktör för syn-och hörselskadade.

Det här är en mycket bra möjlighet som vi i Järfälla Upplands-Bros förening vill uppmärksamma och tipsa om. Gå in på respektive kommuns hemsidor för att ta reda på mer. Observera att de kallas olika när ni letar information.

Upplands Bro kommun Klicka här
Upplands-Bros Heminstruktör för syn-och hörselskadade:
Anette Holm, 08-581 694 51, eller
växel 08-581 690 00.

Järfälla kommun klicka här
Järfällas Aktivitetssamordnare, Syn- och hörselkonsulent:
Nina Grynning, Telefontid måndagar 8.30-10.00.
Telefon: 08-580 294 63
E-post: nina.grynning@jarfalla.se

Tolkcentralen

Tolkcentralen är en verksamhet inom Habilitering & Hälsa som erbjuder tolkservice till döva, personer med dövblindhet och hörselskadade personer som är bokförda i Stockholms län.

Bärbar teleslinga

Med bärbar teleslinga kan du som har hörapparat lättare följa en föreläsning eller en guidad visning på museum.

Järfälla kommun har införskaffat en slingväska som finns att låna i receptionen på Kommunalhuset. Väskan innehåller 10 mottagare och 2 sändare. Boka några dagar i förväg så du är säker på att den är ledig och färdigladdad.

I Kungsängens kommun hus finns slingväska att låna