Viktiga kontakter i kommunen

Heminstruktörer

I Upplands Bro finns heminstruktör till hjälp i hemmet för syn- och hörselskadade.

Upplands Bro kommun
Anette Holm, 08-581 694 51, eller växel 08-581 690 00.

Järfälla kommun

Helena Levin, leg. sjukgymnast och syn- och hörselkonsulent.

Telefontid måndagar kl 08.30-10.00.

Telefon 08-580 283 90

E-post: helena.levin@jarfalla.se

Tolkcentralen

Tolkcentralen är en verksamhet inom Habilitering & Hälsa som erbjuder tolkservice till döva, personer med dövblindhet och hörselskadade personer som är bokförda i Stockholms län.

Bärbar teleslinga

Med bärbar teleslinga kan du som har hörapparat lättare följa en föreläsning eller en guidad visning på museum.

Järfälla kommun har införskaffat en slingväska som finns att låna i receptionen på Kommunalhuset. Väskan innehåller 10 mottagare och 2 sändare. Boka några dagar i förväg så du är säker på att den är ledig och färdigladdad.

I Kungsängens kommun hus finns slingväska att låna