Om cochleaimplantat

Cochleaimplantat, eller CI, är ett hörselimplantat som kan ge gravt hörselskadade eller döva människor möjligheten att uppleva ljud och förbättra deras förmåga att kommunicera.

Båda barn och vuxna med grav hörselnedsättning eller dövhet kan få CI. Det är dock viktigt att förstå att cochleaimplantat inte ger en normal hörsel, utan en representation av ljud som kan vara annorlunda än den naturliga hörseln. För vissa människor kan det ta tid och träning att anpassa sig till det nya sättet att höra med ett cochleaimplantat, men för många blir det ett positivt lyft i tillvaron.

Implantat finns av många olika typer, utvecklingen går snabbt och frågorna brukar vara många. I menyn till höger har vi samlat länkar och tips som kan vara till nytta under utredning, operation och rehabilitering. Vi gör inget anspråk på att vara fullständiga eller ständigt uppdaterande, men tror ändå innehållet kan vara av intresse för alla med intresse av cochleaimplantat.