Om oss

CI-föreningen är en intresseförening inom Stockholm läns distrikt.

Vi arbetar länsövergripande och har även flera medlemmar boende i andra delar av landet.

 

Vår målsättning och ändamålsparagraf är följande:
HRF är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars syfte är att tillvarata hörselskadades intressen. Vårt mål är ett samhälle där alla kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Som intresseförening är vår verksamhet riktad mot berörda av frågor kring hörselimplantat.

För utvecklingen i målsättningen samverkar vi med distriktets lokalföreningar och utöver det även med:

  • Motsvarande intressegrupper i landet.
  • Mottagningarna på Nya Karolinska och Huddinge Sjukhus – som är tillhörande ”Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans”
  • Mottagningen ”Hörselimplantat Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset
  • Mottagningen ”Hörselrehabilitering Rosenlund”
  • HRFs förbundskansli för ”Nätverkande kring CI” och andra CI-frågor
  • Representanter för aktuella implantatleverantörer