Kontakt

Styrelsen 2022

 

E-post adress till styrelsen:

uppsala@forening.hrf.se

 

Ordförande

Bengt-Erik Jansson

 

Vice Ordförande

Leif Wall

 

Kassör

Birgit Skånbeck

 

Sekreterare & studieorganisatör

Claes Mattsson, 0727144609 (endast sms)

 

Ledamöter

Ann-Charlotte Parker

Nina Mohss

 

Suppleant

Lena Enlund