Slingkollen

Slingkollen mall för Umeå hrf

Hörselskadades förening i Umeå – hrf, erbjuder gratis kontroll av installerade Teleslingor.

Nedan finns presentations brevet som Umeå hrf presenterar slingkoll

består av bilaga 1  brevet samt 3 bilagor

  1. Hörselskadades förening i Umeå – hrf, erbjuder gratis kontroll av installerade Teleslingor.  mejl text att lägga in i mejlet
  2. Teleslinga – enkelt och hörselsmart
  3. Råd för rutiner och underhåll av
  4. teleslingaLagen kräver teleslinga