Kontakt

Styrelsen

Ordförande:

Camilla Wiglöv                  076-833 34 80
Ängesvägen 3,
903 20 UMEÅ
wiglov@hotmail.com

Vice ordf:

Monica Östensson              070-632 83 29
Mycelievägen 24,
903 39 UMEÅ
monica.ostensson@spelslottet.se

Sekreterare

Monica Östensson              070-632 83 29
Mycelievägen 24,
903 39 UMEÅ
monica.ostensson@spelslottet.se

Kassör

Roland Nilsson                   070-583 10 87
Mjölkvägen 85,
906 28 UMEÅ
g.s.roland.nilsson@gmail.com

Ledamöter:

Monica Umander                  070-61195 52
Sandåsvägen 18 E
903 60 Umeå

Sven-Erik Bengtsson          076-843 51 15
Älvansväg 158 lägenhet 1001

907 50 UMEÅ

Sven.Erik Bengtsson <seb1942@gmail.com>

Ersättare

Revisor:

Solveig Grubbström           070-690 01 47
Kylgränd 49
903 24 Umeå

solveig.grubbstrom@kylen.nu

Åke Pettersson                    070- 316 71 37
Västra Brinkvägen 2, 903 20 Umeå
ake.pe@hotmail.com

 

KONTAKTPERSONER

Äldre:   

Vakant

Vuxendöva:

Vakant

Ljudöverkänsliga:    

Carola Hedmark                   070-669 55 45

Ménière:

Vakant

Tinnitus:

Carola Hedmark                   070-669 55 45

Slingkollen:            

Monica Umander                  070-611 85 52

Sven-Erik Bengtsson           076-843 51 15

Yrkesverksamma:

Camilla Wiglöv                     076-833 34 80

Äldre:      –

Badet Hemgården:

Inger Svedberg                     076-051 54 33

Promenadgrupp: –

Studieorganisatör:

Carola Hedmark
carola.h@live.se

Webbansvarig:

Monica Umander              070-611 85 52
Monica.Umander@ume.se

Festkommitté:

Vakant

Valberedning:

Kontorets  adress:

Mariehemsvägen 7N,
903 33 Umeå

Hrf:s e-postadress: umea@forening.hrf.se

Hrf:s hemsida: https://hrf.se/umea

HSO:Västerbotten: tel.        090-70 66 00,

HRF-DISTRIKTET

Ordförande

Ingvar Holmberg                   0933-610 84 eller 070-325 42 97
Tåvägen 37,
922 31 Vindeln
ihb.horselteknik@vindeln.net

Distriktets hemsida

www.hrf.se/vasterbotten

Riksförbundets hemsida

www.hrf.se